Agenda de actividades

© Federación Autismo Galicia | 09/11/2020 | A atención sanitaria do profesional de enfermería coa persoa con autismo e a súa familia.

A atención sanitaria do profesional de enfermería coa persoa con autismo e a súa familia. Coruña.

Esta xornada teñen por obxectivo favorecer o coñecemento por parte dos futuros profesionais na detección e a abordaxe  das dificultades que teñen ao longo do seu ciclo vital as persoas con TEA e as súas familias. ACTIVIDADE ONLINE.

10/12/2020 -

“Un de Cen. Comprendo o espectro”, segue o seu camiño achegando ao alumnado as necesidades específicas das persoas con TEA a través da execución de conferencias no ámbito universitario.   

Estas xornadas teñen por obxectivo favorecer o coñecemento por parte dos futuros profesionais na detección e a abordaxe  das dificultades que teñen o longo do seu ciclo vital as persoas con TEA e as súas familias.

“Un de  Cen.  Comprendendo ou espectro”, é un proxecto integral que combina o  trinomio INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN e FORMACIÓN, que xorde ante a necesidade de crear unha chamada de atención sobre as necesidades e realidades das persoas con Trastorno do Espectro do Autismo, axudando a xerar unha mirada máis ampla e profunda ao redor da súa singularidade.

 

ACTIVIDADE ONLINE XESTIONADA POR: Escola de enfermería. Universidade da Coruña. Campus de Ferrol.

DATA e HORA: 10 de decembro de 17 h – 18.30 h

RELATORAS: Emma Cuesta. Psicóloga clínica. Aspanaes e Cristina Couto, psicóloga Federación Autismo Galicia. 

Lugar de celebración:

ACTIVIDADE ONLINE XESTIONADA POR: Escola de enfermería. Universidade da Coruña. Campus de Ferrol

Archivada en:
Infórmate > Agenda de Actividades