Noticias

Buscador

A continuación te presentamos las 9 noticias más recientes.

Utiliza el pasapáginas para acceder a la colección completa o el buscador si lo que quieres es localizar noticias que cumplan unos criterios específicos.

Boletín

Mantente informado/a

Recibe nuestro boletín

MÁS INFO ▼

Normativa: Reglamento (UE) 2016/679 RGPD
Responsable: FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA
Finalidad: La gestión de los datos de carácter personal recabados para el envío de boletines informativos de la entidad.
Legitimación: El consentimiento prestado.
Destinatarios: No se realizarán cesiones de datos.
Derechos: Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, a revocar el consentimiento prestado y a presentar reclamación ante la Agencia Española Protección de Datos. Si usted lo retira, los tratamientos que se hayan realizado antes continuaran siendo válidos.
Información adicional: Toda la información facilitada podrá encontrarla ampliada en la información adicional que está a su disposición pinchando aquí.

PROTECCIÓN DE DATOS:PROTECCIÓN DE DATOS: Reglamento (UE) 2016/679 RGPD y RGPDGDD 3/2018. El responsable del tratamiento de sus datos personales es FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA y trata sus datos para gestionar el envío de los boletines informativos de la entidad. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y supresión de los datos, entre otros, tal y como se explica en la información adicional que está a su disposición pinchando aquí.
Le informamos que puede retirar su consentimiento en cualquier momento, dirigiéndose por escrito a la dirección del Responsable del Tratamiento. Si usted lo retira, los tratamientos que se hayan realizado antes continuarán siendo válidos.

19/04/2021

Aprobada a Lei de protección integral á infancia e a adolescencia

A nova lexislación contra a violencia na infancia e a adolescencia asumiu a dimensión inclusiva da discapacidade, estando presente esta perspectiva ao longo do seu articulado, respondendo á evidencia da maior exposición á violencia, ao abuso e malos tratos dos nenas e nenas con discapacidade.

15/04/2021

A Federación Autismo Galicia, informa, forma e sensibiliza a máis de 685 alumnos e alumnas de Galicia, co seu proxecto 1 de 100.

Formación para o alumando do grado de enfermaría da Escola de Enfermaría de Ourense da Universidade de Vigo na atención do profesional de enfermaría ao paciente con TEA e a súa familia.

14/04/2021

Cambios normativos e máis recursos para as persoas con TEA.

Inclusión Social, igualdade de oportunidades e non discriminación como dereito fundamental das persoas con autismo e as súas familias. O goberno ten o claro obxectivo de remover as barreiras que impiden a inclusión das persoas con TEA e con discapacidade en xeral.

10/04/2021

A Federación Autismo Galicia xunto as ONG galegas, baixo o paraugas de EAPN Galicia, CERMI Galicia e Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia, pedimos a colaboración da cidadanía para que marque a #XSOLIDARIA.

As entidades sociais estivemos, estamos e estaremos en primeira liña, apoiando e defendendo os dereitos das persoas máis vulnerables, moitas veces posible coa colaboración de todas as persoas que marcan o X Solidario na declaración da renda.

07/04/2021

Activa a túa solidariedade, marca a X SOLIDARIA e contribúe a poñer en marcha programas e actividades para as persoas con autismo.

Cada vez que marcamos a casiña de fins sociais sumamos a unha sociedade inclusiva e impulsamos a ruptura das barreiras que configuran a discapacidade.

07/04/2021

7 de abril, día Mundial da SAÚDE: Construír un mundo máis xusto e saudable.

Como parte disto, a Federación Autismo Galicia edita unha guía para os profesionais da saúde que permita ampliar o coñecemento sobre o paciente con TEA, mellorar a atención a través de adaptacións non significativas no contexto sanitario e mellorar a comunicación co paciente con TEAE realiza un video coa colaboración da asociación TRASCOS sobre as necesidades das persoas con TEA, contadas en primeira persoa.