Repositorio de experiencias

Testimonios de familias del Programa Coidamos-TEA de la Federación Autismo Galicia.

"Experiencias, Inquietudes e Sentimentos tras o DIAGNÓSTICO."

07/06/2019

"Cando a xente me preguntaba se falaba, eu sempre pensaba que porqué non nos preguntábamos se entendía, ou sexa, como tiña linguaxe pero non nos comunicaba con el , prefería saber que me estaba entendendo ca que me falara se non decía nada realmente."

INQUIETUDES E SENTIMENTOS TRAS O DIAGNÓSTICO: Moitos dos pais e nais participantes do Programa Coidamos-TEA, cando recibiron o diagnóstico, coinciden en que ao comezo se facían moitas preguntas , e a pesares de que cada caso é diferente, recoñecen na maioría dos casos,que traballando cos seus fillos ou fillas e prestando o apoio axeitado, estes/as van conseguindo dar resposta afirmativa estas preguntas ( falará? Mirarame? abrazarame? Xogará?,etc

Testimonios directos de familias del Programa Coidamos-TEA de la Federación Autismo Galicia.

Archivado en: