Repositorio de experiencias

Testimonios de familias del Programa Coidamos-TEA de la Federación Autismo Galicia.

"Experiencias, Inquietudes e Sentimentos tras o DIAGNÓSTICO."

06/06/2019

"Penso que sentimentos normais poden ser calquera e todos son lícitos e válido e non hai que sentirse mal nin culpable,xa que é un proceso que hai qué pasar e pouco a pouco hai que ir levantándose, e é xusto e necesario sentirse mal ao comezo."

INQUIETUDES E SENTIMENTOS TRAS O DIAGNÓSTICO: Non hai unha única forma de reaccionar ante a situación que estades vivindo. É importante un tempo de adaptación para coñecer o Trastorno do voso fillo ou filla. A aceptación da condición do teu fillo/filla permitirache crear novas esperanzas e ilusións e ir vendo o desenvolvemento do teu fillo ou filla a medida que se traballen as súas dificultades.

Testimonios directos de familias del Programa Coidamos-TEA de la Federación Autismo Galicia.

Archivado en: