Cookies

Formación y actividades

URBAN camp: Campamento urbano en Santiago de Compostela e A Coruña. Asociación ASPERGA

Estos campamentos están dirixidos a persoas con TEA/SA, e desenvolveranse nun entorno lúdico, natural e seguro; cuxo obxectivo principal é fomentar a potencialidade das súas participantes, con actividades que implican obstáculos reais, facilitándolles as ferramentas e pautas necesarias para superalos de maneira autónoma e independente.

17/07/2023 -

URBAN camp: Campamento urbano en Santiago de Compostela e A Coruña

Estos campamentos están dirixidos a persoas con TEA/SA, e desenvolveranse nun entorno lúdico, natural e seguro; cuxo obxectivo principal é fomentar a potencialidade das súas participantes, con actividades que implican obstáculos reais, facilitándolles as ferramentas e pautas necesarias para superalos de maneira autónoma e independente. Estas actividades están pensadas para proporcionar experiencias de éxito que melloren os seu autoconcepto, autoestima, sentido de autoeficacia e respeto polo medio ambiente.

 

SANTIAGO DE COMPOSTELA: 

 

A CORUÑA:

 

CONTACTO
 
881 165 157 
info@asperga.org

 

 

MÁIS INFORMACIÓN: https://asperga.org/cms/wp-content/uploads/2023/05/URBANcamp-2023-dossier-USUARIOS-1.pdf 


 

 

Lugar de celebración:

SANTIAGO DE COMPOSTELA

A CORUÑA

Archivada en:
Infórmate > Formación y Actividades