Cookies

Noticias 

© Federación Autismo Galicia | 11/08/2021 | Son Carmiña teño autismo e vivo nunha residencia. CAMPAÑA ISTO É TEA.

Son Carmiña teño autismo e vivo nunha residencia. CAMPAÑA ISTO É TEA.

Coñece a realidade das persoas con AUTISMO. Hoxe presentamos a CARMIÑA. Moitas persoas con TEA necesitan vivir nunha residencia polas súas necesidades específicas. CAMPAÑA #ISTOÉTEA. O TEU APOIO TAMÉN É FUNDAMENTAL. AXÚDASNOS A DIFUNDILO?

11/08/2021

Hoxe presentamos a Carmiña. CAMPAÑA #ISTOÉTEA #SomosTEA #SON1Máis

Moitas persoas con TEA necesitan vivir nunha residencia polas súas necesidades específicas. A finalidade das residencias é mellorar a calidade de vida das persoas con Trastorno do Espectro do Autismo e das súas familias.

Realidade das persoas con TEA con necesidades de apoio intenso e continuado.

As persoas con grandes necesidades de apoio corren o perigo de ir perdendo habilidades ao finalizar a etapa escolar Faise necesaria a continuidade da atención especializada en centros de día, residencias ou a través de servizos domiciliarios Os servizos especializados garanten, promoven e melloran o desenvolvemento das capacidades das persoas con grandes necesidades de apoio.

Carta de dereitos das perosas con autismo (Parlamento Europeo, 9 de maio 1996)

Inclúe os seguintes dereitos relacionados coa atención residencial

  • As persoas con autismo teñen dereito a unha vida independente e desenvolverase na medida das súas posibilidade
  • As persoas con autismo teñen dereito a unha educación accesible e apropiada
  • As persoas con autismo teñen dereito a un aloxamento accesible e axeitado
  • As persoas con autismo teñen dereito a acceder aos equipamentos, asistencia e Servizos de soporte necesarios para unha vida plenamente produtiva na dignidade e na independencia
  • As persoas con autismo teñen dereito a acceder a terapias apropiadas para a súa saúde mental e física, o que significa ter acceso a Servizos de calidade
  • As persoas con autismo teñen dereito a participar, na medida do posible, no desenvolvemento e xestión dos Servizos existentes destinados ao seu benestar

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia

Incorpora a atención á dependencia ao sistema público de protección social. Recoñece como un dereito universal e subxectivo e crea o actual Sistema para a Autonomía e a Atención á Dependencia, conxunto de servizos e prestacións destinados á promoción da autonomía persoal e a protección e atención das persoas a través dun catálogo de servizos, nos que están integrados as residencia.
 

En canto ao Trastorno do Espectro do Autismo.

Nos últimos anos comprobamos un aumento exponencial dos casos de TEA no mundo. Actualmente estímase que en España poden haber unhas 450.000 persoas con TEA e en Galicia unhas 27.000. O certo é que o número de persoas con diagnóstico de TEA segue aumentando, dando un incremento na prevalencia dun caso de TEA cada 100.

O TEA non desaparece aínda que as súas manifestacións poden cambiar ao longo do ciclo vital da persoa.

Han de terse en conta dous aspectos esenciais en relación aos enfoques baseados na calidade: a calidade de vida da persoa como un obxectivo primordial da intervención e, a calidade da intervención en si mesmas como un medio de asegurar os mellores resultados posibles en canto a independencia e autodeterminación (Barthélémy, Fuentes, Howlin, e Jan Van der Gaag, 2007).

O autismo non é unha enfermidade, non desaparece. Neste sentido, existen factores que van ter unha influencia determinante no desenvolvemento da persoa e na súa calidade de vida, como: 

E temos que entender ás persoas adultas con TEA como persoas con capacidade para participar e decidir activamente no desenvolvemento da súa propia vida, con independencia da intensidade ou complexidade das súas necesidades de apoio, é fundamental para a calidade de vida da persoa e para adaptar as intervencións e apoios.

A heteroxenidade coa que se manifesta o TEA fainos reflexionar sobre a especificidade das necesidades de apoio, sabendo que cos apoios necesarios calquera perosa con TEA pode chagar a desenvolver unha vida satisfactoria. Canto maior é a calidade dos apoios, mellores son as vidas que hai detrás.

Para iso é necesario coñecer os elementos que cada persoa considera imprescindibles para o desenvolvemento da súa vida, e ter en conta de maneira sistemática as preferencias, necesidades e intereses prioritarios para promover o logro de metas individuais e a mellora da satisfacción persoal desde unha perspectiva integral.

"A calidade de vida das persoas con autismo depende do coñecemento que a sociedade teña desta" Theo Peeters.

A Comisión de Comunicación da Federación Autismo Galicia lanza a Campaña de Concienciación Social sobre o AUTISMO: ISTO É TEA.

A pesar dos esforzos realizados e os avances acadados, o autismo non é suficientemente coñecido. Esta particular forma de procesar a información e situarse no mundo non é coñecida coa profundidade necesaria para procurar espazos sociais inclusivos para todas as persoas.

Temos como obxectivo xeral reflexionar e atopar as canles apropiadas para a sensibilización e para dar a coñecer o TEA en toda a a súa complexidade.

ISTO É TEA, xorde dunha reflexión conxunta para dar como resultado unha campaña divulgativa formada por diferentes accións en distintos formatos, que pretende concienciar e dar a coñecer o Trastorno do Espectro do Autismo tentando abarcar todas as súas diferentes manifestacións.

O deseño desta campaña forma parte da estratexia para a concienciación sobre o autismo en Galicia.

Por estas razones dende a Comisón de Comunicación da Federación Autismo Galicia composta polas entidades: Aspanaes, Apacaf, Fundación Menela, Asperga y Federación Autismo Galicia, coa participación de Antía Fernández Castro (Fundación Menela), Eva Pedreira e Sara Piñeiro (Aspanaes) María José García (Apacaf) Marigel López Martínez (Asperga) e Adriana Pazos Ottón (FAG), consideramos un obxectivo de prioridade reflexionar e atopar as canles apropiadas para a sensibilización e para dar a coñecer o TEA en toda a a súa complexidade.

ISTO É TEA é unha campaña de Concienciación Social deseñada pola Comisión de Comunicación da Federación Autismo Galicia, un proxecto subvencionado pola Xunta de Galicia – Consellería de Política Social.

COÑECE A CAMPAÑA ISTO É TEA:

Son BRAIS, e son un neno con autismo. CAMPAÑA ISTO É TEA.

Son Raúl, teño autismo e estou a facer prácticas para axudante de mantemento.

Son Paula, teño autismo, e estou estudando oposicións para correos. CAMPAÑA ISTO É TEA

Segue a campaña ISTO É TEA.

#IstoéTEA

#SonUNMÁIS

#SomosTEA

SUSCRÍBETE AO BOLETÍN EN:

https://www.autismogalicia.org/index.php?V_dir=MSC&V_mod=showart&id=134

 

 

Archivada en:
Infórmate > Noticias