Noticias 

© Federación Autismo Galicia | 03/06/2021 | Guía de Axudas Sociais e Servizos para as Familias.

Guía de Axudas Sociais e Servizos para as Familias.

O Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030 publica esta guía, cuxo obxectivo é facilitar información actualizada ás persoas que teñen responsabilidades familiares sobre as prestacións, beneficios e servizos que teñen á súa disposición no ámbito da Administración Xeral do Estado.

03/06/2021

PODES CONSULTAR E DESCARGAR A GUIA NESTE ENLACE: GUÍA DE AYUDAS SOCIALES Y SERVICIOS PARA LAS FAMILIAS 2021

A Administración Xeral de Estado desenvolve múltiples iniciativas de apoio ás familias desde losdiversos Ministerios, que afectan a ámbitos como a protección social, a normativa laboral básica, lafiscalidad, as bolsas educativas, a política de vivenda, entre outros, que complementan as actuacións que desenvolven as administracións autonómicas e locais nos seus respectivos ámbitos de competencia.
 
Algunhas das medidas van dirixidas a as familias en xeral, mentres que outras teñen como beneficiarios a colectivos familiares singulares, como é o caso das familias numerosas, as familias monoparentais ou as familias con persoas en situación de dependencia.
 
Esta Guía pois contribúe á difusión e sensibilización en materia de dereitos e servizos para as familias, integrando e ordenando a información máis relevante para facilitar a cidadáns e interesados o acceso á mesma, todo iso sen prexuízo doutras medidas de apoio adoptadas polo Goberno no marco do chamado “escudo social” para paliar os efectos sociais e económicos da crise sanitariaproducida pola COVID-19, que contan con vías de difusión específicas, como, por exemplo, a web delMinisterio.
 
Nesta nova edición, actualizada para o ano 2021, recóllense principalmente as axudas establecidasen os ámbitos de seguridade social, emprego, fiscalidade, servizos sociais, educación, vivenda, entreotros, incluíndo as moi relevantes modificacións aprobadas recentemente en relación cos permisos por nacemento e coidado de menores, a fin de facilitar a conciliación e a corresponsabilidade familiar e laboral ou a implementación do Ingreso Mínimo Vital, unha prestación dirixida a previr elriesgo de pobreza e exclusión social das persoas que viven soas ou están integradas nunha unidade de convivencia e carecen de recursos económicos básicos para cubrir as súas necesidades básicas; así mesmo facilítanse as direccións e ligazóns dos organismos autonómicos competentes nestas materias e de entidades sociais que traballan no ámbito de familias, de modo que os cidadáns e cidadás poidan ampliar a información sobre as axudas existentes na súa Ciudad ou Comunidade Autónoma.
 
 
 
 

  

Archivada en: