Noticias 

© Federación Autismo Galicia | 01/06/2021 | A FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA REALIZA O SERVIZO DE ACCESIBILIDADE COGNITIVA NO CONCELLO DA Baña

A FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA REALIZA O SERVIZO DE ACCESIBILIDADE COGNITIVA NO CONCELLO DE A BAÑA

Estas melloras de accesibilidade cognitiva contribúen ao acceso a información, á cultura e ao coñecemento como dereito de todos os cidadáns que nos permite participar na sociedade. Máis de 200 persoas beneficiaranse das medidas de accesibilidade cognitiva levadas a cabo.

01/06/2021


As medidas enmárcanse dentro do Servizo de Accesibilidade Cognitiva, asinado entre o Concello de A Baña e a Federación Autismo Galicia.
A través do servizo de accesibilidade cognitiva, a Federación Autismo Galicia, transformou os espazos comúns do concello da Baña favorecendo así a promoción e autonomía das persoas.
Máis de 200 persoas beneficiaranse das medidas de accesibilidade cognitiva levadas a cabo.
 

ACCESIBILIDADE COGNITIVA.

A accesibilidade cognitiva é a propiedade que teñen contornas, procesos, bens, produtos, obxectos, servizos, instrumentos, ferramentas e dispositivos que resultan de fácil comprensión, que fai que calquera persoa póidao empregar de forma autónoma, independentemente das súas particularidades física, sensoriais ou intelectuais.
 
Todo este proceso parte desde a concienciación e sensibilización social global. Certos trazos que presentan as persoas, interferen directamente na capacidade das mesmas para interpretar e interactuar co mundo que lles rodea nun contexto xeneralizado (por exemplo, persoas con TEA coas alteracións na comunicación social ou oral, ou do mesmo xeito, persoas afectadas tanto cognitiva, sensorial como fisicamente que teñen que superar barreiras no seu día a día para desenvolverse autónomamente).
 
Por iso é necesario suplir estas carencias con axustes na adaptación, na linguaxe, na información do medio e espazos nos que convivimos, así como na adecuación da contorna para transformalo nun ambiente moito máis accesible.
 

Pictogramas e adaptación cognitiva nos espazos municipais.

Algo é cognitivamente accesible cando resulta de comprensión ou entendemento sinxelo, e desde esta máxima os responsables de cultura do Concello de A Baña, inician e poñen en marcha o servizo de accesibilidade cognitiva coa Federación Autismo Galicia procedendo á implantación por todos os edificios do concello de pictogramas como primeira medida, e á trasformación e adaptación dos seus espazos, como continuidade da mesma.
 
Tamén se realizou un taller dirixido a persoal traballador do Concello, así como persoal docente do CPI San Vicente, onde se recollerán os puntos máis importantes dentro do proceso de adecuación e transformación de espazos, o porqué diso, e sobre todo e o máis importante: o para que da adaptación a unha contorna máis accesible, e o beneficio para todas as persoa
 

Melloras nos espazos do Concello de A Baña.

En función disto, as melloras nos espazos do Concello de A Baña en accesibilidade para as persoas con Trastorno do Espectro do Autismo, das cales se beneficiarán así mesmo outras persoas con necesidades cognitivas e señoriales específicas, e/ou comunicativas, e a sociedade en xeral, son as seguintes:
 
  1. A adaptación con señalética con pictograma de espazos comúns e públicos do ámbito territorial do Concello: área recreativa de Lañas, Piscina Municipal, CPI San Vicente, Casa dá Cultura e Biblioteca Municipal, Fogar dá 3ª Idade e Local Social, Polideportivo de San Vicente e a Casa do Concello.
  2. O acceso a diferentes materiais formativos e de sensibilización, traducidos nun taller de formación en accesibilidade cognitiva para a responsables da área do concello e do centro educativo San Vicente.
  3. Informe de asesoramento relativo á globalidad do proceso de avaliación e análise de espazos. Nel temos en conta tanto os aspectos de mellora en canto a accesibilidade cognitiva nos diferentes espazos, así como o reforzo a iniciativas positivas, que xa están a realizar ou impulsando desde o Concello.
 
Unha vez finalizado o proxecto, podemos concluír que, grazas á colaboración e ganas de transformar a sociedade na que vivimos tanto do persoal de Concello, como do equipo de profesores do centro educativo de CPI San Vicente alcanzamos un nivel de satisfacción moi alto: como resultado da enquisa de valoración do servizo (en tempos de execución do servizo, medidas levadas a cabo, materiais, información recibida...etc.), así como coa implantación de pictogramas e asesoramento dos espazos, e como na formación impartida.
 
Cando se traballa por e para as persoas, non hai maior recompensa. Grazas a todos os profesionais que diariamente poñen todo o seu empeño en achandar as barreiras para que todos/ as podamos gozar de autonomía e independencia.
 
Estas melloras de accesibilidade contribúen ao acceso a información, á cultura e ao coñecemento como dereito de todos os cidadáns que nos permite participar na sociedade. Este dereito para recibir información accesible está recoñecido na Convención das Nacións Unidas sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade (2007).
 
 

 

 

Archivada en:
Infórmate > Noticias