Noticias 

© Federación Autismo Galicia | 19/04/2021 | Aprobada a Lei de protección integral á infancia e a adolescencia

Aprobada a Lei de protección integral á infancia e a adolescencia

A nova lexislación contra a violencia na infancia e a adolescencia asumiu a dimensión inclusiva da discapacidade, estando presente esta perspectiva ao longo do seu articulado, respondendo á evidencia da maior exposición á violencia, ao abuso e malos tratos dos nenas e nenas con discapacidade.

19/04/2021

O xoves, 15 de abril, o Congreso dos Deputados aprobou o Proxecto de Lei Orgánica de protección integral á infancia e a adolescencia fronte á violencia. A partir de agora continuará a súa tramitación no Senado, ata completar o seu periplo parlamentario.
O Congreso dos Deputados o Proxecto de Lei orgánica de protección integral á infancia e a adolescencia fronte á violencia. Esta norma busca a protección de todas as “persoas menores de idade que se atopen en territorio español, con independencia da súa nacionalidade e da súa situación administrativa de residencia e aos menores de nacionalidade española no exterior”, explican desde o Goberno.

APROBACIÓN DA Lei de protección da infancia FRONTE Á VIOLENCIA: QUE CAMBIOS HAI E EN QUE PUNTO ESTAMOS?

Desde Autismo Galicia valoramos positivamente de forma global a lei, especialmente pola extensión da Atención Temperá ata os seis anos en todo o territorio. Con todo, desde Confederación Autismo España solicitamos aos grupos políticos no Senado que poñan especial atención sobre o risco de que o alumnado con trastorno do espectro do autismo ( TEA) que non ten recoñecida a discapacidade quede fóra da figura do "coordinador de benestar e protección".
 
En opinión do CERMI, a nova lexislación contra a violencia na infancia e a adolescencia asumiu a dimensión inclusiva da discapacidade, estando presente esta perspectiva ao longo do seu articulado, respondendo á evidencia da maior exposición á violencia, ao abuso e malos tratos dos nenas e nenas con discapacidade.
 
Moitos dos contidos de discapacidade do Proxecto de Lei obedecen a propostas do CERMI en forma de suxerencias de emendas que os grupos políticos han asumido e feito súas, e así se incorporaron ao texto legal.
O CERMI pide aos grupos políticos do Congreso o respaldo co seu voto a esta iniciativa legal para que sexa aprobada con amplo consenso, xa que é unha lexislación necesaria que dotará de novos instrumentos e mecanismos para facer fronte á secuela da violencia contra os menores e novos.
 
A pesar de que o contido de discapacidade é globalmente satisfactorio, quedan algunhas melloras posibles que perfeccionen o texto legal, polo que o CERMI exporá emendas no trámite do Senado, para que a Lei reforce aínda máis o enfoque inclusivo interseccional de infancia e discapacidade.

Lei de protección da infancia e AUTISMO.

Case a metade dos nenos e nenas con trastorno do espectro do autismo sofre acoso escolar, chegando ata un 80% cando non existe discapacidade intelectual asociada, que son na súa maioría os que non teñen recoñecida a discapacidade. Os efectos dese acoso teñen consecuencias dramáticas no rendemento escolar, o desenvolvemento de habilidades sociais e no seu benestar emocional, xerándolles gran sufrimento e ansiedade que pode perdurar no tempo.
 
Ante esta situación, e tendo en conta que, segundo datos do Ministerio de Educación e Formación Profesional, hai preto de 50.000 alumnos con TEA no sistema educativo, o que supón que 1 de cada 4 alumnos con necesidades de apoio educativo ten TEA, desde Autismo España propoñen que todos os nenos diagnosticados ou en proceso de diagnóstico de TEA, con ou sen certificado de discapacidade, poidan beneficiarse dos dereitos recollidos neste proxecto normativo naqueles puntos nos que especificamente se alude á discapacidade ou especial vulnerabilidade do menor.
 
Por iso, é necesario que no Art. 28 da citada lei contémplese aos nenos e nenas con TEA con ou sen certificado de discapacidade, para axudar a visibilizar ao colectivo como unha ferramenta fundamental para previr a violencia na contorna educativa.
 
En liña coa proposta anterior, ante a creación mediante o presente proxecto de lei, da figura do “coordinador de benestar e protección” a través do Art. 33, igualmente é preciso incorporar ao texto a necesidade de que devanditos coordinadores teñan unha formación específica en torno ao TEA, coñezan a situación dos menores con TEA, as súas dificultades dentro das aulas, as vías de detección de posibles casos de violencia, as formas de abordaxe das situacións nas que interveña un menor con TEA, así como medidas para favorecer as canles de comunicación cos afectados e coas súas familias.
 
Autismo España continuará traballando e insistindo, agora xunto aos grupos parlamentarios no Senado, na importancia de blindar os dereitos dos nenos e nenas con TEA, como colectivo especialmente vulnerable fronte á violencia, en todos os seus ámbitos.
 

Por que é tan necesaria unha lei de protección da infancia fronte á violencia?

 
A violencia contra a infancia parte dunha sociedade que non recoñece os dereitos dos nenos, as nenas e adolescentes. Necesitamos que se aprobe canto antes a lei de protección á infancia e a adolescencia fronte á violencia para protexer ás vítimas e concienciar á sociedade de que ningunha forma de violencia contra os nenos e as nenas é admisible.
 
A Lei Orgánica de protección integral á infancia e a adolescencia fronte á violencia supoñerá un gran avance para os dereitos da infancia non só no noso país, tamén a nivel mundial, pois será un exemplo de lei pioneira nesta materia. Os cambios máis importantes que conleva esta Lei son protexer á infancia e adolescencia en todos os ámbitos onde desenvolven a súa vida e ter en conta todas as fases necesarias na loita contra a violencia: prevención (á que a lei lle outorga unha gran relevancia e onde se reflicte o labor pedagóxico da norma), detección temperá, atención inmediata e recuperación.

Sobre a “Lei de infancia”

 
O Proxecto de Lei Orgánica de protección integral á infancia e a adolescencia fronte á violencia, coñecida tamén como "Lei Rhodes", ten como obxecto "garantir os dereitos fundamentais dos nenos, nenas e adolescentes, a súa integridade física, psíquica, psicolóxica e moral fronte a calquera forma de violencia (...) establecendo medidas de protección integral, que inclúan a sensibilización, a prevención, a detección precoz, a protección e a reparación do dano en todos os ámbitos nos que se desenvolve a súa vida". En concreto, esta lei recoñece os dereitos dos nenos, nenas e adolescentes fronte á violencia.
 
Os categoriza en dereito de información e asesoramento; dereito á atención integral; lexitimación para a defensa de dereitos e intereses nos procedementos xudiciais que traian causa dunha situación de violencia; e dereito á asistencia xurídica gratuíta.
Co Ditame aprobado en Comisión, incorporouse o dereito das vítimas para ser escoitadas, a protección fronte a situacións de violencia de xénero no ámbito familiar e as garantías dos sistemas de protección á infancia.
 

 

 


 

 

Archivada en:
Infórmate > Noticias