Noticias 

© Federación Autismo Galicia | 11/02/2021 | PROCESO DE VACINACIÓN: Autismo Galicia colabora co SERGAS na creación de vídeos para a comprensión de procesos sanitarios.

PROCESO DE VACINACIÓN: Autismo Galicia colabora co SERGAS na creación de vídeos para a comprensión de procesos sanitarios.

Desde o seu PROGRAMA de SAÚDE e TRANSFERENCIA DO COÑECEMENTO a Federación Autismo Galicia colabora co SERGAS no seu plan de formación en materia de asistencia sanitaria, poñemos á súa disposición o noso coñecemento en accesibilidade cognitiva aplicada ao ámbito sanitario

11/02/2021

O plan de formación do SERGAS enmárcase dentro do seu Programa de Mellora da Asistencia Sanitaria a persoas refuxiadas, consistente na realización de actividades complementarias á devandita asistencia cuxo obxectivo é facilitar o acceso á atención e o coñecemento do sistema sanitario. Para iso elaboráronse diversas ferramentas formativas relacionadas con técnicas de diagnóstico ou consultas de especialistas.
 
A participación da Federación Autismo Galicia estivo motivada no noso coñecemento en materia de accesibilidade cognitiva ao servizo dun obxectivo común: mellorar a asistencia sanitaria de persoas que poden necesitar certos apoios, por causas diversas, como o son tamén as persoas con trastorno do espectro do autismo, con discapacidade ou deterioración cognitivo, mesmo calquera outra que, mediante o coñecemento e ferramentas que se crearon, poidan a través delas ver reducido a súa tensión #ante a realización de determinadas probas ou consultas.
 
Esta colaboración dirixiuse á participación en elaboración dos guións mediante un proceso de coordinación cos especialistas sanitarios, achega de textos e imaxes de reforzo para a elaboración de vídeos. Con iso esperamos que a contorna sanitaria sexa o máis comprensible cognitivamente para todas as persoas e que todas as experiencias que alí acontecen sexan o menos aversivas posibles.
 

Programa de Saúde e Transferencia de Coñecemento.

 
Esta colaboración enmárcase dentro do noso Programa de Saúde e Transferencia de Coñecemento e alíñase co traballo desenvolvido pola nosa entidade para dar apoio á comprensión dos procesos sanitarios e que sexan o máis claros e simples posibles. O uso de apoios visuais como son as imaxes e pictogramas, achegan de forma anticipada, unha visión e información máis completa e sentido á experiencia e á acción. Trátase de que as persoas podamos afrontar unha situación nova ou estresante como pode ser unha proba de electroencefalograma (EEG) ou unha consulta de odontoloxía. Coñecer o instrumental que utilizarán os profesionais sanitarios, como se desenvolverá a súa intervención e saber teño que facer, achega certo control, reduce a tensión e xera seguridade.
 
Ata o momento a nosa colaboración expresouse nos seguintes traballos que están ao dispor de todos os pacientes a través da plataforma *É Saúde e tamén en pantallas de centros de saúde e hospitalarios da rede do SERGAS:
 

Nosa ulitma colaboración foi na realización deste vídeo sobre "Proceso de Vacinación", no Centro de Saúde O Carballiño.

"Consulta extracción"Servizo de extracción Hospital Clínico Universitariode Santiago de Compostela.

 

 

Archivada en:
Infórmate > Noticias