Noticias 

© Federacion Autismo Galicia | 04/01/2021 | Proxecto 1 de 100

1 de 100: Formando aos futuros profesionais de intervención coas persoas con TEA e as súas familias.

A Federación Autismo Galicia durante o ano 2020 chegou a máis de 650 alumnos e alumnas de Galicia, con resultados significativamente positivos en máis de 500 enquisas de avaliación do proxecto de sensibilización, información e formación 1 de 100.

04/01/2021

O ano 2020 tamén acaba coas xornadas do proxecto 1 de 100 na facultade de enfermería da USC (Universidade de Santiago de Compostela), a facultade de terapia ocupacional da UDC (Universidade da Coruña) e na Escola de enfermería, tamén da UDC.

A Federación Autismo Galicia durante o ano 2020 chegou a máis de 650 alumnos e alumnas de Galicia, con resultados significativamente positivos en máis de 500 enquisas de avaliación do proxecto de sensibilización, información e formación 1 de 100.

1 de 100 percorreu xunto cos profesionais da rede de entidades, as tres universidades galegas: a Universidade de Santiago de Compostela (Facultade de psicoloxía, Facultade de ciencias da educación nos graos de formación do profesorado e pedagoxía, Escola de traballo social, Facultade de enfermería e no campus Lugo na Facultade de formación do profesorado), Universidade de Vigo (Escola de maxisterio), Universidade da Coruña (Facultade de ciencias da educación, Grao de logopedia e Escola de enfermería e facultade de ciencias da saúde en Grao de terapia ocupacional).

A actividade de información e sensibilización realizada nas facultades de enfermería e ciencias da saúde no grao de terapia ocupacional achegaron as necesidades que as persoas con  TEA adoitan ter e o apoio que se realiza desde a rede de profesionais das entidades de Autismo Galicia.

Na xornada de terapia ocupacional tratar as principais dificultades que poden ter as persoas con  TEA na participación e desempeño das actividades da súa vida diaria, así como o traballo de  Asperga o servizo de terapia ocupacional desde a valoración funcional e diagnóstico da persoa, á intervención, por exemplo, dificultades de alimentación,  motricidad, actividades da vida diaria, actividades instrumentais, etc. En coordinación cos restantes servizos da entidade.

As actividades formativas de enfermería, realizadas co apoio dos profesionais de Aspanaes, centro de día de Villestro (Santiago) e o servizo residencial Coral Seoane (Ferrol) recolleron a experiencia e colaboración de Aspanaes con diferentes servizos de distintas  EOXI Sanitarias de Galicia e a importancia de considerar as características do paciente con  TEA e da contorna, para mellorar o acceso á atención sanitaria e como a través de sinxelas  estratexias e ferramentas en consulta, pódese mellorar e axudar a ofrecer unha atención asistencial de calidade.

Un 88,7 % dos asistentes a estas formacións afirmaron na enquisa de avaliación ter pouco coñecemento sobre o  TEA e un 96,36 % dos asistentes considerou que a formación ampliara os seus coñecementos e que a información lle será útil nas súas futuras intervencións. 

Algunhas das valoracións recibidas foron as seguintes:

“Creo que nos achegastes a coñecer máis a posibles pacientes que de partida xa non coñeceriamos ata a realidade. Agora podemos partir de ter en conta características nos pacientes que son importantes e que podemos facer”,

“Creo que desde a nosa perspectiva como futuros enfermeiros o tema máis importante é o saber como tratar adecuadamente con pacientes con  TEA e considero que se explicou e deixado claro na charla”,

“En xeral gustoume moito. Mágoa que non puidese ser presencial!”

A Federación Autismo Galicia, informa, forma e sensibiliza a máis de 650 alumnos e alumnas de Galicia, con resultados significativamente positivos en máis de 500 enquisas de avaliación do proxecto de sensibilización, información e formación 1 de 100.

Os resultados poñen en valor o interese e a importancia de mellorar a información e formación dos futuros profesionais co obxectivo de intervir nas dificultades de acceso aos servizos e apoios básicos adaptados ás necesidades das persoas con  TEA e as súas familias.

Coa colaboración das Universidades galegas sumamos á formación ofrecida nas diferentes ramas profesionais coa formación máis vivencial e práctica específica e especializada en  TEA.

“Un de  Cen.  Comprendendo ou espectro”, é un proxecto integral que combina o  trinomio INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN e FORMACIÓN, que xorde ante a necesidade de crear unha chamada de atención sobre as necesidades e realidades das persoas con Trastorno do Espectro do Autismo, contribuíndo a xerar unha mirada máis ampla e profunda ao redor da súa singularidade.

 

 

Archivada en:
La Federación > GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO