Cookies

Noticias 

© Federación Autismo Galicia | 30/12/2020 | Estratexia de vacinación fronte a COVID-19 en España

Estratexia de vacinación fronte a COVID-19 en España

Documentos da Estratexia elaborada polo Grupo de Traballo Técnico de Vacinación COVID-19 do Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde. Preguntas frecuentes. Información sobre os grupos de vacinación, e PLAN GALEGO DE VACINACIÓN FRONTE AO SARS-CoV-2 da Dirección Xeral de Saúde Pública.

30/12/2020

O obxectivo da estratexia de vacinación é diminuír a gravidade e a mortalidade da COVID-19, protexendo de forma prioritaria a aqueles grupos con maior vulnerabilidade. A redución da incidencia da enfermidade diminuirá o impacto da pandemia sobre o sistema asistencial e a economía.

Grupos prioritarios de vacinación fronte ao covid-19

Tendo en conta que as vacinas estarán dispoñibles dunha maneira progresiva, é necesario establecer unha orde para a vacinación da poboación. Para iso, consideráronse criterios éticos, así como de risco de enfermidade grave e de risco de exposición.

 
Segundo a Estratexia de vacinación fronte a COVID-19 en España (elaborada polo Grupo de Traballo Técnico de Vacinación COVID-19 do Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde), na primeira etapa na que o número de dose de vacinas serán limitadas, ofrecerase a vacinación de maneira priorizada ás persoas que se inclúen nos seguintes grupos de poboación:
 
  1. Residentes e persoal sanitario e sociosanitario que traballa en residencias de persoas maiores e de atención a grandes dependentes.
  2. Persoal de primeira liña no ámbito sanitario e sociosanitario. Outro persoal sanitario e sociosanitario.
  3. Persoas consideradas como grandes dependentes (grao III de dependencia, é dicir, con necesidade de intensas medidas de apoio) que non estean actualmente institucionalizadas.

Podedes acceder ao documento completo AQUÍ

 

Vacinación fronte ao covid-19. Preguntas frecuentes.

O Ministerio de Sanidade elaborou os seguintes documentos para dar resposta a dúbidas frecuentes sobre a vacinación fronte ao covid-19:

Vacinación covid-19. Preguntas frecuentes. Ministerio de Sanidade. Descargar aquí.

Infografía resumen. Descargar aquí.

 

PLAN GALEGO DE VACINACIÓN FRONTE AO SARS-CoV-2. Dirección Xeral de Saúde Pública.

A primeira fase da estratexia da vacinación en Galicia comeza a partir do 27 de decembroe inclúense os seguintes grupos: persoas internas en residencias de maiores e depersoas con discapacidade así como o persoal que traballa neses centros sociosanitarios.Posteriomente, vacinarase ao persoal do ámbito sanitario de primeira liña, outro persoalsanitario e grandes dependentes non institucionalizados.

Este documento aporta a información dispoñible sobre a primeira vacina aprobada pola Agencia Española de Medicamentos e Productos Sanitarios (AEMPS) o 21 de decembrode 2020 que é a Comirnaty® do laboratorio Pfizer e BioNTech. Tamén recolle aplanificación e loxística da primeira etapa de vacinación, condicións de administracióndesta vacina e o seu rexistro, aspectos clave sobre a seguridade da vacinación easpectos relacionados coa formación das persoas que van a levar a cabo a campaña e acomunicación da mesma.

 

Por que debería vacinarme fronte a COVID-19?

A vacinación realízase para protexer directamente a cada persoa da en- fermedad e tamén para protexer indirectamente ao resto da poboación. Ao reducir o número de persoas que poden contraer a enfermidade mediante a vacinación, diminúe o número de persoas que poden enfermar. Cantas máis persoas váianse inmunizando, menor probabilidade haberá de que o resto das persoas, en particular as máis vulnerables a padecer enferme-dade grave, expóñanse ao virus ou polo menos non se expoñan a altas cargas víricas. Por iso, é dobremente importante a vacinación.

Espérase que coa inmunización que proporcionará a vacinación de toda ou, polo menos, gran parte da poboación, poida reducirse de forma notable e duradeira o impacto da pandemia.


 

 

Archivada en:
Infórmate > Noticias