Agenda de actividades

© Federación Autismo Galicia | 09/11/2020 | A atención sanitaria do profesional de enfermería coa persoa con autismo e a súa familia.

A atención sanitaria do profesional de enfermería coa persoa con autismo e a súa familia. Santiago.

Esta xornada teñen por obxectivo favorecer o coñecemento por parte dos futuros profesionais na detección e a abordaxe  das dificultades que teñen ao longo do seu ciclo vital as persoas con TEA e as súas familias. ACTIVIDADE ONLINE.

24/11/2020 -

“Un de Cen. Comprendo o espectro”, segue o seu camiño achegando ao alumnado as necesidades específicas das persoas con TEA a través da execución de conferencias no ámbito universitario.   

Esta xornada teñen por obxectivo favorecer o coñecemento por parte dos futuros profesionais na detección e a abordaxe  das dificultades que teñen o logo do seu ciclo cital as persoas con TEA e as súas familias.

“Un de  Cen.  Comprendendo ou espectro”, é un proxecto integral que combina o  trinomio INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN e FORMACIÓN, que xorde ante a necesidade de crear unha chamada de atención sobre as necesidades e realidades das persoas con Trastorno do Espectro do Autismo, axudando a xerar unha mirada máis ampla e profunda ao redor da súa singularidade.

 

ACTIVIDADE ONLINE XESTIONADA POR: Facultade de enfermería. Universidade de Santiago.

DATA e HORA: 24 de novembro 17.30 h.  18.30 h

RELATORAS: Silvia Eiroa, terapeuta ocupacional do Servizo de Atención Diurna Terapéutico (SADT) de Aspanaes e Cristina Couto psicóloga Federación Autismo Galicia. 

Lugar de celebración:

ACTIVIDADE ONLINE XESTIONADA POR: Facultade de enfermería. Universidade de Santiago

Archivada en:
Infórmate > Agenda de Actividades