Documentos

Materiales, recursos, guías

A continuación te presentamos algunos importantes recursos sobre el autismo.

Utiliza el pasapáginas para acceder a la colección completa o el buscador si lo que quieres es localizar documentos que cumplan unos criterios específicos.


08/05/2020 | PDF | 855 KB

RECOMENDACIONES PARA HACER UNA CARTA DE PRESENTACIÓN

Recomendaciones del Servicio de Empleo de la Federación Autismo Galicia para inscribirse como demandante de empleo durante la crisis sanitaria Covid19.

Archivado en:
Info Autismo > Materiales, recursos, guías

30/04/2020 | PDF | 869 KB

RECOMENDACIONES PARA HACER UN CURRICULUM

Recomendaciones del Servicio de Empleo de la Federación Autismo Galicia para inscribirse como demandante de empleo durante la crisis sanitaria Covid19.

Archivado en:
Info Autismo > Materiales, recursos, guías

05/11/2019 | PDF | 2.664 KB

GUIA ELECCIONES 11 de NOVIEMBRE 2019. PROCESO DE ANTICIPACIÓN

 

GUIA ELECCIONES 11 de NOVIEMBRE 2019.
Mediante la elaboración de una guía práctica adaptada y apoyada con pictogramas, pretendemos facilitar el trabajo en la comprensión de aquellas personas que se benefician de apoyos visuales y que puedan ejercer con plenitud su derecho al voto, siguiendo el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Archivado en:
Info Autismo > Materiales, recursos, guías

21/06/2019 | PDF | 1.728 KB

GUÍA DE AXUDAS E RECURSOS PARA FAMILIAS E PERSOAS CON TEA

A seguinte guía ten como obxecto facilitar o acceso á información das axudas e recursos que existen no noso país e na nosa Comunidade Autónoma e que as persoas con trastorno do espectro do autismo e as súas familias poden acceder, no caso do cumprimento dos requisitos correspondentes.

Archivado en:
Info Autismo > Materiales, recursos, guías

21/06/2019 | PDF | 1.643 KB

GUÍA DE DISCAPACIDADE E DEPENDENCIA

O obxectivo desta guía é proporcionarlle a información necesaria con respecto aos procesos de solicitude do recoñecemento do grao de discapacidade así como da situación de dependencia e a relativa ás axudas, recursos e servizos aos que se poden acceder.

Archivado en:
Info Autismo > Materiales, recursos, guías
Entidades > > FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA

21/05/2019 | PDF | 4.070 KB

Protocolo sobre o uso da TARXETA SANITARIA AA

 

Trátase dunha tarxeta sanitaria ordinaria na que figura a lenda AA, que significa Acompañamento e Accesibilidade.
O seu obxectivo é facilitar o acceso das persoas afectadas por estas doenzas ao sistema sanitario, así como o dos seus acompañantes. Esta tarxeta é unha medida para garantir a calidade da atención do servizo adaptándoo ás necesidades que as persoas con TEA poden manifestar.

Archivado en:
Info Autismo > Materiales, recursos, guías

21/05/2019 | PDF | 1.266 KB

Protocolo Tratamento Educativo do alumnado con TEA

 

Protocolo Tratamento Educativo do alumnado con TEA

Un dos principais propósitos do Protocolo é o de contribuír á detección temperá dos nenos e das nenas con risco de presentar un trastorno do espectro do autismo. O amplo consenso actual, entre profesionais que traballan con estes nenos e estas nenas, sobre o beneficioso que resulta para a súa evolución e para a súa integración social un coñecemento precoz do TEA, que oriente o traballo que cómpre desenvolver nos ámbitos familiar, educativo e sanitario, son razóns suficientes para que eses aspectos formen parte das finalidades deste protocolo.

Archivado en:
Info Autismo > Materiales, recursos, guías

21/05/2019 | PDF | 3.473 KB

Manual de Accesibilidad Cognitiva

Comprendo mi entorno.
Manual de accesibilidad cognitiva para personas con trastorno del espectro del autismo

Archivado en:
Info Autismo > Materiales, recursos, guías
Entidades > > FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA

21/05/2019 | PDF | 458 KB

Manual del preparador laboral

 

El Manual del/a Preparador/a Laboral se enmarca dentro de las actividades que desarrolla el Servicio de Empleo de la Federación AUTISMO GALICIA, con el objetivo de favorecer la inclusión sociolaboral y contribuir a mejorar la Calidad de Vida de las Personas con Trastornos del Espectro del Autismo (TEA). Las Personas adultas con TEA, como miembros activos de la sociedad en la que viven, tienen derecho al empleo, lo cual implica un medio para alcanzar un mayor nivel de autonomía económica, una plena participación e inclusión social, realización y desarrollo personal y, en definitiva, una mejor Calidad de Vida.

Archivado en:
Info Autismo > Materiales, recursos, guías
Entidades > > FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA

  • 1
  • 2