Documentos

Buscador

A continuación te presentamos los 9 documentos más recientes.

Utiliza el pasapáginas para acceder a la colección completa o el buscador si lo que quieres es localizar documentos que cumplan unos criterios específicos.


11/06/2019 | PDF | 665 KB

Informe de Auditoria 2015

Archivado en:
Transparencia > Información económica > Informes de auditoria y cuentas

11/06/2019 | PDF | 18.883 KB

Informe de Auditoria 2016

Archivado en:
Transparencia > Información económica > Informes de auditoria y cuentas

11/06/2019 | PDF | 21.705 KB

Informe de Auditoria 2017

Archivado en:
Transparencia > Información económica > Informes de auditoria y cuentas

11/06/2019 | PDF | 1.454 KB

Informe de Auditoria 2013

Archivado en:
Transparencia > Información económica > Informes de auditoria y cuentas

11/06/2019 | PDF | 368 KB

Proxecto de Accesibilidade Cognitiva de Autismo Galicia no concello de Cangas

Por un mundo máis compresible.

O Concello de Cangas únese ao Proxecto de Accesibilidade Cognitiva de Autismo Galicia coa colocación de  pictogramas nos centros educativos.

Autismo Galicia, en colaboración coa Concellería de ensinanza e deporte dirixida por Xoán Carlos Chillón Iglesias, leva a cabo o proxecto de Accesibilidade Cognitiva, cuxa finalidade é a mellora da accesibilidade cognitiva nos centros educativos do Concello mediante a colocación de pictogramas Arasaac.

Os centros educativos do Concello de Cangas serán, a partir de hoxe, máis comprensibles para as persoas con Trastorno do Espectro do Autismo. O proxecto lévase a cabo nun total de 8 espazos, con máis de 500 pictogramas, nos que se atopan o CEIP Nazaret, CEIP A Rúa, CEIP Castrillón, CEIP O Hío, CEIP Espiñeira de Aldán, CEIP San Roque Darbo, a Escola infantil Galiña Azul de O Hío e a Escola infantil Galiña azul Choupana

Archivado en:
Sala de Prensa > Notas de Prensa

05/06/2019 | PDF | 1.110 KB

CURSO INTERVENCIÓN SOBRE AS CONDUTAS INADECUADAS EN PERSOAS CON TEA: O APOIO CONDUTUAL POSITIVO. 2019

 

INTERVENCIÓN SOBRE AS CONDUTAS INADECUADAS EN PERSOAS CON TEA: O APOIO CONDUTUAL POSITIVO.

Estratexias para resolver problemas de contucta tanto a través do ensino de habilidades ao alumno como a través de adaptacións na contorna, xa sexan de tipo físico, metodolóxico, social ou outros.

A verdadera intervención: planificación e posta en práctica de intervencións proactivas centradas na prevención das condutas inedecuadas a través do ensino de habilidades e adaptacións na contorna.

Archivado en:
La Federación > Formación > PROGRAMA DE FORMACIÓN 2019

02/06/2019 | PDF | 1.110 KB

CURSO HABILIDADES SOCIAIS EN PERSOAS CON TRASTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO 2019

 

HABILIDADES SOCIAIS EN PERSOAS CON TRASTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO

Neste curso tratarase todo o relativo as habilidades sociais. A complexidade das interaccións sociais e os seus diversos compoñentes. A cultura social. O fundamental apoio da familia e o entorno social (profesores, amigos, etc. E o mundo das emocións nas persoas con TEA.

 

 

Archivado en:
La Federación > Formación > PROGRAMA DE FORMACIÓN 2019

01/06/2019 | PDF | 1.259 KB

CURSO APOIOS VISUAIS COMO FERRAMENTA DE INTERVENCIÓN NOS TRASTORNOS DO ESPECTRO DO AUTISMO. 2019

CURSO APOIOS VISUAIS COMO FERRAMENTA DE INTERVENCIÓN NOS TRASTORNOS DO ESPECTRO DO AUTISMO. 2019

Neste curso valorarase que entendemos por apoios visuais, e o porqué da súa importancia na intervención no TEA. Os aspoios visuais para a comprensión e organización espacio-temporal: estruturación e sinalización de espazos e materiais, axendas, calendarios, normas, localizadores de persoas.  Deseño de actividades visualmente comprensibles. Aprendendo a describir, redactar, etc. Adaptación de actividades e exámens.

E apoios visuais para fomentar a independencia e autodeterminación: Utilizando seus intereses. Sistemas de organización persoal. Sistemas de traballo. Facendo eleccións. O traballo en equipo.

 

Archivado en:
La Federación > Formación > PROGRAMA DE FORMACIÓN 2019

21/05/2019 | PDF | 4.070 KB

Protocolo sobre o uso da TARXETA SANITARIA AA

 

Trátase dunha tarxeta sanitaria ordinaria na que figura a lenda AA, que significa Acompañamento e Accesibilidade.
O seu obxectivo é facilitar o acceso das persoas afectadas por estas doenzas ao sistema sanitario, así como o dos seus acompañantes. Esta tarxeta é unha medida para garantir a calidade da atención do servizo adaptándoo ás necesidades que as persoas con TEA poden manifestar.

Archivado en:
Info Autismo > Materiales, recursos, guías