Clausulado RGPD

Co obxectivo de cumprir co Regulamento Xeral de Protección de Datos (RGPD) 2016/679 da Unión Europea, FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA pon a disposición de todas as persoas usuarias da súa páxina web a información adicional necesaria sobre o tratamento de datos que realizamos en diferentes espazos:

 


 

 

A continuación pódense descargar diferentes modelos de formularios para o exercicio de dereitos: