PROGRAMA DE FORMACIÓN

Este programa É UN REFERENTE A NIVEL FORMATIVO, respondendo as demandas e necesidades de formación manifestadas polas nosas entidades, familias e colectivo de persoas con TEA, así como a actual demanda de formación epecífica e profesional en cada unha das áreas nas que converxen as necesidades dunha persoa con TEA durante todo a súa cilco vital. Isto é : Educación, Saúde, Lecer, Vida laboral, etc...

Podes SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE OS NOSOS CURSOS.