Boletín INFO AUTISMO GALICIA // Do 1 de Febreiro 2021 ao 16 de Febreiro 2021

Benvidas!

Este pretende ser un espazo de información dende as entidades membro da REDE AUTISMO GALICIA, para toda persoa ou entidade interesada en coñecer as últimas novas.

Boletín  InfoAUTISMOGalicia forma parte dun proxecto máis amplo dentro da Estratexia de Comunicación que estamos a levar a cabo desde Autismo Galicia, e que persegue, entre outros, reforzar a comunicación coas entidades socias, así como afianzar a presenza da organización e as súas entidades socias a nivel externo e difundir información do movemento asociativo do autismo, para dar visibilidade ao colectivo, a súa realidade e necesidades, e tender pontes entre as familias, as persoas con TEA, a administración pública, terceiro sector, profesionais, tecido empresarial, sector académico e científico, etc.

Traballamos polas mesmas causas, desde un enfoque de dereitos pola defensa dos intereses das persoas con TEA da súa participación plena.

Agradecémosvos que difundades este número e tamén vos convidamos a subscribirvos!!

 

BOLETÍN QUINCENAL INFO AUTISMO GALICIA Do 1 de Febreiro 2021 ao 16 de Febreiro 2021

Se non visualizas ben este correo-e, por favor clica aquí.

VISITA A WEB CONMEMORATIVA: 25 Anos contigo, xerando un espectro de oportunidades.

ACTUALIDADE NOTICIAS

AXENDA DE ACTIVIDADES

PUBLICACIÓNS: EDITORIAL FAG

 

FACEBOOK | TWITTER | INSTAGRAM | YOUTUBE | LINKEDIN

PROTECCIÓN DE DATOS: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD e RGPDGDD 3/2018. O responsable do tratamento dos seus datos persoais é FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA e trata os seus datos para xestionar o envío dos boletíns informativos da entidade. Poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación e supresión dos datos, entre outros, tal e como se explica na información adicional que está á súa disposición picando aquí. Informámoslle que pode retirar o seu consentimento en calquera momento, dirixíndose por escrito á dirección do Responsable do Tratamento, con asunto BAIXA, a info@autismogalicia.org. Se vostede retírao, os tratamentos que se realizaron antes continuarán sendo válidos.

Copyright © 2020 Federación Autismo Galicia, Todos os dereitos reservados.


Tlf. 981 589 365 | info@autismogalicia.org

SUSCRIBETE AO BOLETÍN

INFO AUTISMO  | INFORMACIÓN CURSOS | ENTIDADES

 Enviar consulta | Doar agora | Facerme voluntario/a | Anular suscripción