Cookies

Facerme voluntario/a agora

Por favor, enche o formulario. En negrita marcamos os campos obrigatorios.

Paso 0. Acceso a usuarios/as rexistrados/as

Se anteriormente tes colaborado con nós a través da WEB, por favor identifí­cate para non ter que cumprimentar o formulario completo (verifica, non obstante, se os teus datos son correctos)

Paso 1. Datos persoais

(necesitamos este dato para confirmar que tes capacidade para facerte voluntario/a)

(necesitamos ambos datos para que, se noutra ocasión quixeras colaborar desta forma ou doutra, non teñas que volver a cumprimentar todo o formulario)Paso 2. Transparencia informativa por correo-e

    Quero mantenerme informado/a do traballo que realizades a través da recepción de:

Paso 3. Código de seguridadeImagen CAPTCHA Recarga Imagen  

 

PROTECCIÓN DE DATOS: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD e LOPDGDD 3/2018. FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA, como responsable do tratamento, tratará os seus datos para a xestión de todos os aspectos Relacionados coa labor de voluntariado realizada na entidade. Poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación e supresión dos datos, entre outros, tal e como se explica na información adicional que está á súa disposición no apartado de Aviso Legal E Política de Privacidade.

Informámoslle que pode retirar o seu consentimento en calquera momento. Se vostede retírao, os tratamentos de datos que se realizaron antes continuarán sendo válidos.