Cookies

Documentos

PROGRAMA DE FORMACIÓN 2019

A continuación te presentamos los últimos 9 cursos de este programa.

Utiliza el pasapáginas para acceder a la colección completa o el buscador si lo que quieres es localizar documentos que cumplan unos criterios específicos.


  • 1

02/10/2019 | PDF | 1.580 KB

Comprender e actuar sobre as condutas problemáticas: Apoio Condutual Positivo en personas con Trastorno do Espectro do Autismo

Comprender e actuar sobre as condutas problemáticas: Apoio Condutual Positivo en personas con Trastorno do Espectro do Autismo

Principales necesidades que cubren as conductas problemáticas e estratexias de apoio para a persona, e cara a realización das modificación na contorna pertinentes. Comprendendo as condutas problemáticas. Como intervir ante unha crise. Que facer ou que non facer?
 
 

Archivado en:
La Federación > Formación > PROGRAMA DE FORMACIÓN 2019

11/07/2019 | PDF | 844 KB

CURSO APLICACIÓN DA METODOLOXÍA TEACCH NA AULA E NO CENTRO 2019

CURSO APLICACIÓN DA METODOLOXÍA TEACCH NA AULA E NO CENTRO 2019

Nesta acción formativa se traballará sobre as técnicas de ensinanza estructurada.
Tamén se abordarán métodos de ensinanza para persoas de alto funcionamento/Asperger, comunicación expresiva e técnicas para o desenvolvemento de habilidades de ocio, sociais ou a intervención condutual.
 

Archivado en:
La Federación > Formación > PROGRAMA DE FORMACIÓN 2019

11/06/2019 | PDF | 2.293 KB

CURSO APOIOS VISUAIS PARA MELLORAR A VIDA DAS PERSOAS CON TEA E ÁS SÚAS FAMILIAS 2019

CURSO APOIOS VISUAIS PARA MELLORAR A VIDA DAS PERSOAS CON TEA  E ÁS SÚAS FAMILIAS 2019

Neste curso valorarase que entendemos por apoios visuais, e o porqué da súa importancia na intervención no TEA. Os aspoios visuais para a comprensión e organización espacio-temporal: estruturación e sinalización de espazos e materiais, axendas, calendarios, normas, localizadores de persoas.  Deseño de actividades visualmente comprensibles. Aprendendo a describir, redactar, etc. Adaptación de actividades e exámens.

E apoios visuais para fomentar a independencia e autodeterminación: Utilizando seus intereses. Sistemas de organización persoal. Sistemas de traballo. Facendo eleccións. O traballo en equipo.

Archivado en:
La Federación > Formación > PROGRAMA DE FORMACIÓN 2019

11/06/2019 | PDF | 96.421 KB

Curso Muller e Trastornos do Espectro do Autismo 2019

 

CURSO MULLER E TRASTORNOS DO ESPECTRO DO AUTISMO 2019

Coñecementos para  profesionais e familias sobre a detección e intervención de problemas relacionados específicamente coa muller con TEA.

Archivado en:
La Federación > Formación > PROGRAMA DE FORMACIÓN 2019

05/06/2019 | PDF | 1.110 KB

CURSO INTERVENCIÓN SOBRE AS CONDUTAS INADECUADAS EN PERSOAS CON TEA: O APOIO CONDUTUAL POSITIVO. 2019

 

INTERVENCIÓN SOBRE AS CONDUTAS INADECUADAS EN PERSOAS CON TEA: O APOIO CONDUTUAL POSITIVO.

Estratexias para resolver problemas de contucta tanto a través do ensino de habilidades ao alumno como a través de adaptacións na contorna, xa sexan de tipo físico, metodolóxico, social ou outros.

A verdadera intervención: planificación e posta en práctica de intervencións proactivas centradas na prevención das condutas inedecuadas a través do ensino de habilidades e adaptacións na contorna.

Archivado en:
La Federación > Formación > PROGRAMA DE FORMACIÓN 2019

02/06/2019 | PDF | 1.110 KB

CURSO HABILIDADES SOCIAIS EN PERSOAS CON TRASTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO 2019

 

HABILIDADES SOCIAIS EN PERSOAS CON TRASTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO

Neste curso tratarase todo o relativo as habilidades sociais. A complexidade das interaccións sociais e os seus diversos compoñentes. A cultura social. O fundamental apoio da familia e o entorno social (profesores, amigos, etc. E o mundo das emocións nas persoas con TEA.

 

 

Archivado en:
La Federación > Formación > PROGRAMA DE FORMACIÓN 2019

01/06/2019 | PDF | 1.259 KB

CURSO APOIOS VISUAIS COMO FERRAMENTA DE INTERVENCIÓN NOS TRASTORNOS DO ESPECTRO DO AUTISMO. 2019

CURSO APOIOS VISUAIS COMO FERRAMENTA DE INTERVENCIÓN NOS TRASTORNOS DO ESPECTRO DO AUTISMO. 2019

Neste curso valorarase que entendemos por apoios visuais, e o porqué da súa importancia na intervención no TEA. Os aspoios visuais para a comprensión e organización espacio-temporal: estruturación e sinalización de espazos e materiais, axendas, calendarios, normas, localizadores de persoas.  Deseño de actividades visualmente comprensibles. Aprendendo a describir, redactar, etc. Adaptación de actividades e exámens.

E apoios visuais para fomentar a independencia e autodeterminación: Utilizando seus intereses. Sistemas de organización persoal. Sistemas de traballo. Facendo eleccións. O traballo en equipo.

 

Archivado en:
La Federación > Formación > PROGRAMA DE FORMACIÓN 2019

  • 1