Noticias 

© Federación Autismo Galicia | 13/01/2022 | CONTAMOS CONTIGO PARA AVANZAR NO COÑECEMENTO DO AUTISMO.

CONTAMOS CONTIGO PARA AVANZAR NO COÑECEMENTO DO AUTISMO.

Participa nestas investigacións: Proxecto de investigación sobre a inmersión profesional das persoas con Trastorno do Espectro Autista (TEA) nos centros de Formación Profesional de Galicia levada a cabo por TRASCOS e Investigación sobre a ansiedade en nenos/ as pequenos con  TEA levada cabo desde a Universidade da Coruña.

13/01/2022

Participa nunha investigación, a túa opinión conta!!

Nos últimos anos incrementouse o coñecemento contorna ao TEA, isto pode ser debido a un aumento de interese na comunidade científica pola investigación en relación ao autismo. Con todo, existe un desenvolvemento moi limitado da investigación en certos ámbitos como educación, saúde, etc, que limitan o coñecemento sobre a realidade actual das persoas con TEA e as súas familias.

Por iso, consideramos que é necesario seguir fomentando a investigación, o desenvolvemento e a innovación para incrementar o coñecemento, así como as boas prácticas e a evidencia de eficacia de apoios e intervencións que dean resposta ás necesidades das persoas con autismo e as súas familias.

Desde Autismo Galicia é prioritario a xestión e difusión de coñecemento baseado na investigación e as boas prácticas. Por iso, necesitamos a túa opinión experta como familia, persoa con TEA ou profesional.

Coa túa participación estas contribuíndo a que o coñecemento impacte no desempeño profesional, á mellora das intervencións, aos apoios que se facilitan, e a discriminar calquera práctica non baseada na evidencia, non contrastada ou non recomendable.

 

Coñece as investigacións que están abertas e participa:

Proxecto de investigación sobre a inmersión profesional das persoas con Trastorno do Espectro Autista ( TEA) nos centros de Formación Profesional de Galicia

Desde o Instituto de Investigacións Científicas, integrado na Asociación de Familias, Profesionais e Investigadores/ as de Persoas con Trastorno do Espectro Autista de Ourense ( TRASCOS), están realización un proxecto de investigación sobre a inmersión profesional das persoas con Trastorno do Espectro Autista ( TEA) nos centros de Formación Profesional de Galicia, a través do cal lles gustaría coñecer as situacións profesionais destas persoas despois de cursar os seus estudos, así como os niveis profesionais e as competencias que desenvolven nas empresas nas cales realizan as súas prácticas.

Como podedes participar??

Coa garantía absoluta da CONFIDENCIALIDADE dos datos facilitados, os cales son anónimos podes responder o seguinte cuestionario:

A FORMACIÓN PROFESIONAL COMO RECURSO PARA A INSERCIÓN Á VIDA SOCIO-LABORAL DAS PERSONAS CON TRASTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

Para calquera dúbida podedes contactar no seguinte correo electrónico:

asociaciontrascos@gmail.com

 

Investigación sobre a ansiedade en nenos/ as pequenos con  TEA de 3 a 6 anos.

Este proxecto está a realizarse desde a Universidade da Coruña en colaboración coa Única Católica de Valencia. E pretende alcanzar un maior coñecemento na detección dos síntomas de ansiedade neste rango de idade.

Como podedes participar??

 Para recompilar a información o equipo de investigación deseñou un formulario no que se convida a participar aos pais/nais ou titores/ as legais dos nenos/ as que recibisen un diagnóstico ou sospeita de diagnóstico de  TEA e que teñan unha idade comprendida entre os 3 e os 6 anos no momento de cumprimentar as escalas.    

1.  Acceso ao documento de información, compromiso de confidencialidade e consentimento informado 

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN, COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD Y CONSENTIMIENTO INFORMADO

2.  Acceso ao formulario (obrigatorio ) Valoración da ansiedade en idades temperá en  TEA: repercusión en problemas de conduta .

ESTUDIO VALORACIÓN DE LA ANSIEDAD EN EDADES TEMPRANAS EN TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA

Para calquera dúbida podedes contactar no seguinte correo electrónico Silvia.gomez.rios@udc.es  e  no teléfono 650.54.66.99.

 

 

 

Archivada en:
Infórmate > Noticias