Cookies

Noticias 

© Federación Autismo Galicia | 12/02/2024 | A IMPORTANCIA DA DETECCIÓN E DIAGNÓSTICO: Campaña #DiagnósticoAutismo

A IMPORTANCIA DA DETECCIÓN E DIAGNÓSTICO: Campaña #DiagnósticoAutismo

Desde o seu programa de Incidencia Social, xunto á HUB Comisión de Comunicación, a Federación Autismo Galicia, difunde e da coñecemento da importancia do diagnóstico para as persoas con TEA a través da súa Campaña #DiagnósticoAutismo.

12/02/2024

Nos últimos anos comprobamos un aumento exponencial dos casos de TEA no mundo. Actualmente estímase que en España pode haber unhas 450.000 persoas con TEA e en Galicia unhas 27.000.
O certo é que o número de nacementos de nenos/as con diagnóstico de TEA segue aumentando e as cifras son igualmente preocupantes en todo o mundo. Con todo, o que é aínda máis impactante é a importancia da detección e o diagnóstico temperáns no TEA.

Cando falamos de detección temperá, estamos a falar da capacidade de identificar signos e síntomas do TEA en nenos nos seus primeiros anos de vida. Este proceso é crucial porque canto antes detéctase o TEA, antes pódese intervir de maneira adecuada e efectiva. A intervención temperá pode marcar a diferenza na vida dun neno con TEA, axudándoo a desenvolver habilidades esenciais e a aproveitar ao máximo o seu potencial.

É neste punto onde a Federación Autismo Galicia, e o seu Programa de Incidencia Social, xunto a HUB Comisión de Comunicación da Federación Autismo Galicia, desempeñan un papel fundamental na difusión e coñecemento das necesidades das persoas con TEA, e como interlocutora cos distintos públicos, familias, profesionais, e todo o armazón social, as diferentes redes asociativas, e representantes da administración quenes son parte e conxunto dos publicos obxectivos.
 
A nosa tarefa é contribuír a xerar unha mirada máis ampla e profunda ao redor da singularidade das persoas con Trastorno do Espectro do Autismo e poder ampliar o coñecemento naqueles sectores profesionais vinculados á mellora da calidade de vida das persoas con TEA e as súas familias.


A IMPORTANCIA DA DETECCIÓN E DIAGNÓSTICO

Para asegurar un adecuado recoñecemento dos TEA é fundamental a súa detección precoz e o diagnóstico adecuado, de forma que se garantan os apoios necesarios para promover a súa participación e inclusión social. Habitualmente, os primeiros signos de alerta dos TEA detéctanse no fogar e en contornas educativas como garderías ou escolas infantís.
En ocasións poden pasar varios anos (nalgúns estudos ponse de manifesto unha demora na obtención do diagnóstico, non atribuíble á familia, superior a oito anos desde que se acudiu por primeira vez aos servizos de atención primaria) ata obter un diagnóstico definitivo. As repercusións que isto ten para o neno ou a nena (e para a súa familia) son moi negativas e interferen co acceso á intervención e aos recursos especializados de maneira temperá.
 
O noso compromiso está en brindar ás familias e aos profesionais as ferramentas necesarias para identificar o TEA nas súas primeiras etapas, contribuíndo a mellorar significativamente a calidade de vida de quen está no espectro.
Este labor vai máis aló da detección, o diagnóstico é outro paso fundamental no proceso. Un diagnóstico preciso e cedo que permita ás familias acceder a servizos e apoios adecuados, e proporciónelles unha comprensión máis profunda das necesidades dos seus fillos. Reducindo tamén a incerteza e a ansiedade que a miúdo acompañan ao proceso de buscar respostas.

A CAMPAÑA #DiagnósticoAutismo

Publicacións web nos días de interese para ó colectivo TEA.

 

Videos e testemuñas campaña en rrss:

Realizáronse vídeos específicos baseados en testemuñas de familias e persoas con TEA, que relatan en primeira persoa o impacto que suo´pn o diagnóstico de autismo, e as dificultades ás que se tiveron que enfrontar.

14 testemuñas que demóstrannos que é necesario seguir traballando na liña de sensibilización e coñecemento do autismo.

En xeral, canto antes se identifique e se interveña sobre o TEA, mellor será o prognóstico e a calidade de vida para as persoas que o presentan. Un diagnóstico tardío ou incorrecto pode impedir que se reciban os apoios adecuados e dificulta o desenvolvemento das competencias persoais e de estratexias positivas de afrontamento da vida cotiá.

 
 
Díptico Detección Precoz do Autismo
 
A Federación Autismo Galicia difunde información sobre a detección do autismo dirixido a familias co obxectivo de proporcionar información clara e concisa que lles axude a recollecer  os posibles signos temperás do autismo nos seus fillos e fillas e comprender a importancia de buscar axuda profesional.
Descarga e consulta o Díptico Detección Precoz do Autismo

 

 

 

Esta publicación forma parte do Programa de Incidencia Social da Federación Autismo Galicia e da Estratexia para a Concienciación sobre o Autismo en Galicia.

Subvencionado pola Xunta de Galicia -Consellería de Política Social e Xuventude - a través das subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social con cargo á asignación tributaria do 0,7% do Imposto sobre a renda das personas físicas (IRPF).

 

 

 
 
 

Archivada en:
Infórmate > Noticias