Cookies

Noticias 

© Federación Autismo Galicia | 31/01/2024 | Por unha Galicia pioneira en Compromiso co Autismo: A Federación Autismo Galicia presenta as demandas do colectivo do autismo para as próximas Eleccións Galegas.

Por unha Galicia pioneira en Compromiso co Autismo: A Federación Autismo Galicia presenta as demandas do colectivo do autismo para as próximas Eleccións Galegas.

Autismo Galicia elabora un documento que condensa as medidas prioritarias para solicitar que sexan tidas en conta polo próximo goberno da Xunta de Galicia.

31/01/2024

POR UN AUTÉNTICO COMPROMISO: GALICIA Á VANGARDA POLO AUTISMO

A Federación Autismo Galicia presenta as demandas do colectivo do autismo para as próximas  Eleccións Galegas, nun documento que reflexiona e recolle as principais demandas para avazar nos dereitos das persoas con autismo, e as súas familias. Actualmente estímase que poden haber unhas 27.000. PERSOAS con TEA en Galicia.

Autismo Galicia representa, apoia e defende os dereitos de máis de 10.000 persoas, familias e persoas con TEA, conformando a plataforma galega de necesario amparo para a defensa dos dereitos e necesidades das persoas con autismo en Galicia.

Desde Autismo Galicia instamos aos grupos parlamantarios a que durante este proceso electoral, recollan e mostren o seu interese en coñecer, respaldar e estudar a viabilidade das problemáticas e demandas do noso colectivo, en nome da Federación Autismo Galicia axente esencial na transformación da sociedade.

DEMANDAS DO COLECTIVO TEA PARA AXENDA POLÍTICA:

Descarga aquí o documento para imprimir.

 1. Aprobar un Plan de Acción Autonómico en base á Estratexia Española de Trastorno do Espectro do Autismo, cos recursos necesarios para o desenvolvemento das actuacións e o orzamento asociado ás mesmas.
 2. Implementar sistemas de cribado e detección precoz, así como de derivación das persoas con TEA desde os diferentes contextos (educativo, sanitario e social) a servizos especializados de diagnóstico, realizado por un equipo interdisciplinar, gratuíto e no menor tempo posible, en todas as etapas da vida.
 3. Garantir o acceso a unha atención temperá de todo neno ou nena con TEA, risco ou sospeita de presentalo, desde o nacemento ata os seis anos de idade, así como os apoios para o desenvolvemento infantil ata os 12 anos, a través dunha atención interdisciplinar, especifica e baseada na evidencia.
 4. Garantir unha rede variada, suficiente e especializada de servizos, recursos, apoios e centros educativos en todos os territorios, que dispoñan dos medios necesarios para facilitar unha educación de calidade, individualizada e centrada na diversidade e necesidades de cada persoa con TEA, mantendo, flexibilizando e innovando nas modalidades de escolarización de maneira que maximicen o éxito educativo, o desenvolvemento persoal e a inclusión social.
 5. Poñer en marcha medidas que favorezan o acceso da persoa con TEA ao emprego, fomentando a modalidade de emprego con apoio e promovendo a modificación da normativa correspondente tanto a nivel estatal, como a nivel autonómico, e garantindo a sustentabilidade e os recursos necesarios para a implementación de programas especializados de emprego con apoio.
 6. Impulsar a oferta de prazas especializadas de atención diúrna, residencial e vivenda alternativa ao fogar familiar para as persoas adultas con TEA, facilitando a libre elección no acceso ás mesmas.
 7. Implementar apoios adecuados e específicos para as persoas con TEA en proceso de envellecemento e medidas que favorezan a permanencia e arraigamento da persoa con TEA na súa contorna habitual despois dos 65 anos, priorizando as súas preferencias e necesidades
 8. Ter en conta as especificidades das persoas con TEA á hora de aplicar a variable de discapacidade en calquera normativa aprobada, conforme aos criterios diagnósticos vixentes ( DSM 5 e CIE 11)
 9. Asegurar a atención integral e específica á saúde das persoas con TEA (incluíndo a saúde mental), a través da creación unidades, protocolos e programas especializados de atención que teñan en conta as súas necesidades específicas neste ámbito.
 10. Posta en marcha de protocolos específicos de apoio e intervención para persoas con TEA, que contemplen a coordinación dos equipos multidisciplinares (educación, sanidade, servizos sociais.).
 11. Promover a accesibilidade universal da información, contextos, bens e servizos, considerando especialmente medidas e recursos de accesibilidade cognitiva, tales como deseño e sinalización de contornas (wayfinding, sistemas pictográficos, etc.), lectura fácil, apoios visuais, e sistemas alternativos e aumentativos de comunicación.
 12. Facilitar apoios e axudas especializados ás familias das persoas con TEA, de maneira que gocen dunha calidade de vida satisfactoria a través do desenvolvemento de programas integrais e especializados de apoio.
 13. Promover a sustentabilidade dos servizos para garantir a continuidade na atención, asegurando tamén a concertación de servizos, a aplicación da cláusula social, a priorización da calidade e a especificidade para os procesos de adxudicación e o financiamento acorde necesario.
 14. Impulsar a formación dos profesionais vinculados a sectores crave para as persoas con TEA e as súas familias, tales como a educación, sanidade, servizos sociais, xustiza, emprego, ou seguridade

 

Estamos aquí para seguir construíndo espazos nos que sumar accións, con todo o armazón social, as diferentes redes asociativas, representantes da administración e do ámbito empresarial, puntais fundamentais para a nosa continuidade. Do mesmo xeito que os profesionais das nosas entidades, da propia entidade da Federación, familiares, e as propias persoas con TEA, que coa súa voz e maneira de comunicarse, van trazando cada día o roteiro a seguir.

 

 

 

Archivada en:
Infórmate > Noticias