Noticias 

© Federación Autismo Galicia | 12/09/2022 | O suicidio, segunda causa de morte en persoas adultas con autismo sen discapacidade intelectual.

O suicidio, segunda causa de morte en persoas adultas con autismo sen discapacidade intelectual.

Son numerosos os estudos que apuntan a que dous de cada tres persoas diagnosticadas de trastorno do espectro do autismo na idade adulta haberían contemplado o suicidio nalgún momento das súas vidas.

12/09/2022

En España, viven máis de 450.000 persoas con trastorno do espectro do autismo, o que supón que, tendo en conta ás súas familias, máis dun millón de persoas atópanse vinculadas directamente a esta condición.
 
Entre as persoas adultas no espectro de autismo sen discapacidade intelectual asociada, o suicidio é a segunda causa máis probable de morte, só despois dos problemas cardíacos. Tales datos encaixan coa forte evidencia científica que afirma que as persoas con TEA teñen un maior risco de experimentar condicións asociadas que afectan á súa saúde mental, como depresión ou ansiedade e incrementan o risco de suicidio.
 
Son numerosos os estudos que apuntan a que dous de cada tres persoas diagnosticadas de trastorno do espectro do autismo na idade adulta haberían contemplado o suicidio nalgún momento das súas vidas. Entre a poboación infantojuvenil con TEA, a ideación suicida, as autolesiones e os intentos de suicidio son tamén fenómenos que aparecen con frecuencia. Ademais, diferentes estudos apuntan a que a ideación suicida preséntase entre as nenas, adolescentes e mulleres con maior frecuencia que no caso dos homes no espectro do autismo.
 
Así mesmo, sinalan que é tres veces máis probable que elas manifesten a intención de cometer suicidio que as mulleres sen autismo. O pensamento e os procesos cognitivos das persoas con autismo tamén poden facelas máis vulnerables fronte a este tipo de situacións. Por exemplo, os patróns de pensamento repetitivos e inflexibles poden facer que a ideación suicida sexa particularmente difícil de disipar para elas.
 
As dificultades de comunicación social poden incidir negativamente na iniciativa para pedir axuda aos demais cando senten mal. Así mesmo, a falta de apoio social e de relacións interpersoais significativas acentúa o illamento e a sensación de soidade.
 

O pasado mes de maio púxose en marcha o servizo telefónico 024, “Chama á vida”, de atención á conduta suicida, un servizo que funciona 24 horas os 365 días do ano.

Ante a entrada en funcionamento desta liña de axuda, Autismo España solicitou entrar a formar parte do Comité asesor de atención á conduta suicida, convocado polo Ministerio de Sanidade.

Trátase dun Comité interdisciplinar, formado por persoas expertas de diferentes áreas, que achegarán experiencia e coñecemento, para ter en conta todas as perspectivas e todas as voces posibles. Entre elas, as que afectan as persoas con autismo, un dos colectivos máis afectados pola ideación do suicidio.

No Día Mundial para a Prevención do Suicidio, que se celebra o 10 de setembro, puxemos o foco na prevención e a vixilancia do benestar emocional das persoas con TEA ao longo de todo o ciclo vital e ao incremento da prevención deste tipo de situacións, especialmente na infancia e a adolescencia. Son os dous piares fundamentais para minimizar este tipo de fenómeno e as súas repercusións a longo prazo. 

Outros factores, como a detección e diagnóstico precoz do autismo, a prevención e actuación fronte a o acoso escolar e a axuda ante calquera sinal de alarma son tamén elementos esenciais para a abordaxe da ideación ou o intento de suicidio.

 

Fonte Autismo España

 

Archivada en:
Infórmate > Noticias