Noticias 

© Federación Autismo Galicia | 08/03/2023 | 8 de Marzo, Día Internacional da Muller. Falamos das nenas e mulleres con tea e as consecuencias de non ter en conta a perspectiva de xénero na súa detección e diagnóstico.

8 de Marzo, Día Internacional da Muller. Falamos das nenas e mulleres con tea e as consecuencias de non ter en conta a perspectiva de xénero na súa detección e diagnóstico.

Este 8 de marzo instamos a garantir a mellora na detección e o diagnóstico do TEA, e que as políticas, actuacións e sistemas de apoio que se desenvolvan para dar resposta ás necesidades do colectivo incorporen de maneira efectiva a perspectiva de xénero e a situación das mulleres con TEA. Campaña #DiagnósticoAutismo

08/03/2023

Entre 140.000  e 295.000 nenas e mulleres en España teñen TEA

A sintomatoloxía é moi diferente en mulleres e homes. Temos que ter en conta o espectro dentro do autismo. Sobre todo, as mulleres sen discapacidade intelectual poden enmascarar as sinais de TEA polo seu patrón de desenvolvemento máis similar a outras mulleres. As ferramentas diagnósticas baséanse en síntomas que aparecen en homes, polo que non se axustan a detección de TEA en mulleres. É probable que exista un subrexistro de mulleres con Tea, en especial as que teñen un rendemento cognitivo alto, posiblemente relacionado coas técnicas de avaliación ou incluso coa falta de adecuación dos sinais de detección en nenas.

Aínda así o aumento de casos de mulleres con TEA, está empezando a constatarse e é posible que siga avanzando a medida melloren esas técnicas de avaliación. Isto supoñería cambiar a proporción de 4/1 cara a 3/1. O Proxecto Pink (Autism in Pink), no seu estudo de prevalencia en España, en idade escolar cita unha  prevalencia de 2/1. Datos achegados do Centro de Control e Prevención de Enfermidades (CDC), segundo unha análise de datos do 2016 (Maenner et ao., 2020) apuntaban que o autismo o presentan 1 de cada 34 nenos e a 1 de cada 144 nenas.

A pesar dos avances, existen grandes baleiros de información contrastada sobre a súa realidade e este feito incrementa o risco de que as súas necesidades non sexan tidas en conta á hora de deseñar políticas públicas ou sistemas de apoio dirixidos a promover a igualdade e os dereitos das mulleres, con e sen discapacidade.

Algúns trazos de detección en nenas.

 • As nenas poden non mostrar condutas repetitivas ou estereotipadas, nin mostrar claramente un interese inusual. Estes son síntomas esperables e observables en moitos nenos con TEA, pero que non os observemos en nenas non significa que non estean presentes.
 • As nenas poden presentar intereses especiais similares aos seus pares nenas de desenvolvemento típico cos mesmos temas, e moitas veces menos excéntricos e rechamantes que os que normalmente se reportan con máis frecuencia nos seus pares homes no espectro do autismo.
 • Moitas nenas presentarán dificultades máis sutís.
 • Algunhas poden mostrar moi bo comportamento e aparentar timidez ou inhibición trazos que son culturalmente aceptados e nesgados como esperables para nenas. Outras nenas TEA serán especialmente desinhibidas pero a súa conduta social se a observamos con atención resultará inapropiada, rara ou invasiva no contexto.
 • Mellores habilidades lingüísticas.
 • Máis adaptabilidade a contorna.
 • Máis interese polo grupo de iguais.
 • Maior capacidade simbólica.
 • Maior autonomía.

 

E debido a que a sintomatoloxía do autismo é moi diferente en mulleres e homes faise necesario tamén sensibilizar e traballar na importancia da detección temperá e o diagnóstico tardío nas mulleres.

Desde Autismo Galicia elaboramos unha ferramenta de consulta, para os profesionais de sanitarios que lles permita acceder a un maior coñecemento e comprender o autismo desde unha perspectiva de xénero.

CONSULTA OU DESCARGA A GUÍA: A DETECCIÓN DO TEA NAS MULLERES.

O peregrinaxe no diagnóstico de TEA nas nenas e mulleres.

O 42 % das mulleres e nenas con autismo recibiron polo menos un diagnóstico erróneo antes de obter un diagnóstico de autismo.

Na experiencia con mulleres adultas, moitas describen a sensación de non encaixar ou sentirse diferentes ao longo de toda a súa vida.

A maioría recibiron nalgún momento outros diagnósticos como depresión ou ansiedade. O outros como trastornos de personalidade, esquizofrenia,  trastornos psicóticos, trastorno obsesivo-compulsivo (TOC). trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH), trastorno bipolar, trastorno por tics, mutismo selectivo, síndrome de fatiga crónica, trastornos do sono, trastornos de alimentación, trastornos da identidade de xénero, etc.

Chegan a pensar no diagnóstico de TEA cando lendo ou en procuras na internet reciben información sobre o mesmo, ou ben porque ao chegar a maternidade teñen algún fillo o filla que recibe o diagnóstico.

Moitas relatan as dificultades para atopar profesionais que estean especializados no TEA en mulleres, así como a súa sensación de malestar e desgaste ao sentirse cuestionadas con respecto ao seu diagnóstico e identidade

Dificultades de ter un diagnóstico erróneo.

Outras consecuencias derivadas dos diagnósticos erróneos ou tardíos de TEA para as nenas e mulleres poden ser (Bargiela et ao., 2016):

 • Prescrición de medicación e tratamentos psicofarmacolóxicos  inadecuados.
 • Vulnerabilidade incrementada ao acoso escolar.
 • Vulnerabilidade incrementada ao abuso e/o acoso sexual.
 • Dependencia emocional, dificultade para facer amizades ou relacionarse con outras persoas .
 • Dificultades no ámbito académico ou laboral .
 • Conflitos coa propia identidade de xénero.

Necesitamos para realizar un diagnóstico completo e fiable outorgar relevancias as sinais sutís que se de identifiquen sen infravalorar ou minimizar a súa importancia.

Instamos a que os equipos profesionais incorporen o criterio clínico experto e o coñecemento sobre cuestións de xénero que poden afectar o diagnóstico de TEA e presten especial atención a toda a historia evolutiva a traxectoria das manifestacións clínicas.

Seguiremos traballando para sensibilizar a profesionais especialistas relacionados coa saúde mental sobre a manifestación de TEA nas mulleres adultas, de maneira que consideren ou descarten prioritariamente este diagnóstico cando as competencias de comunicación, de reciprocidade social e de funcionamento adaptativo este especialmente comprometido.


 

 

 

O deseño desta campaña foi realizado pola Federación Autismo Galicia e forma parte da Estratexia para a Concienciación sobre o Autismo en Galicia.

Subvencionado pola Xunta de Galicia -Consellería de Política Social- a través das subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social con cargo á asignación tributaria do 0,7% do Imposto sobre a renda das personas físicas (IRPF)..

 

 

Archivada en:
Infórmate > Noticias