Noticias 

Día Internacional para a Tolerancia. Reflexións de Ana Isabel Otero Carreiras, directora técnica de ASPANAES.

Para favorecer o coñecemento, a participación e inclusión na sociedade de persoas no espectro do autismo, é necesario continuar coa formación e sensibilización da sociedade.

16/11/2023

Segundo o dicionario da Real Academia Española, unha das acepcións de Tolerancia é o “respecto ás ideas, crenzas ou prácticas dos demais cando son diferentes ou contrarias ás propias”.

A tolerancia é unha das bases para que as persoas poidan participar na sociedade en igualdade de oportunidades.

Xa no ano 2016, o lema da campaña do día mundial do autismo (DMA) era “Inclusión, tolerancia e respecto”, aspectos que debemos seguir traballando para que todas as persoas con esta condición poidan ser partícipes da súa comunidade. Isto resulta necesario durante toda a traxectoria vital das persoas, desde os nenos en idades escolares (para a súa inclusión no centro educativo, no parque, nas actividades extraescolares ou de lecer,…), pasando polos adolescentes (cos seus iguais, nos institutos, as festas, o lecer,…) ata os adultos (nas súas formacións, no seu posto laboral sen ser despedidos ou discriminados, no seu día a día,…). Desde Aspanaes apoiamos a Tolerancia Cero coas situacións de discriminación e acoso.

Sabemos que as persoas con condición autista, especialmente as que presentan maiores necesidades de apoio, poden mostrar condutas, que chaman a atención, por exemplo: linguaxe ou sons repetitivos, movementos recorrentes ou estereotipias, que poden causar receo nas persoas que están á súa ao redor. O descoñecemento leva ao medo e ao rexeitamento, polo que a sensibilización e dar a coñecer as diferenzas, axudará a conseguir maiores niveis de tolerancia.

Para favorecer o coñecemento, a participación e inclusión na sociedade de persoas no espectro do autismo, é necesario continuar coa formación e sensibilización da sociedade.

Para que esa inclusión poida ser real, é necesario facer cambios transversais e en varios niveis:

  • A nivel político: fan falta máis medidas que teñan en conta a especificidade da condición autista (maiores apoios a nivel educativo, laboral, de servizos, cambios lexislativos que impliquen tolerancia cero coas diferenzas ou o bullying, posibilitar os apoios necesarios a cada persoa,…),
  • A nivel social, é necesario mellorar a aceptación e inclusión das persoas con autismo para que poidan participar na vida comunitaria, as persoas con autismo achegan valor á sociedade, teñen perspectivas e puntos de vista diferentes que poden resultar moi valiosas, participar como voluntarios en diferentes actividades, etc.
  • A nivel de situacións da vida diaria, como se indican ao longo deste artigo, é necesario ofrecer apoios cando os necesitan: nos centros educativos para que poidan conseguir o seu máximo desenvolvemento sen sufrir acoso, nos seus estudos superiores ou nos centros en váianos a desenvolver a súa actividade ocupacional ou laboral, no seu lecer, na súa vida diaria para poder ser autónomos, na súa vida diaria para poder desenvolver a súa actividade cos apoios que necesite cada persoa,…É necesario que todos colaboremos para conseguir aumentar a tolerancia cara á diversidade, que todos teñamos o noso sitio na sociedade, o que fará que a nosa comunidade sexa moito máis rica socialmente. Non debemos permitir que o nivel de apoio que necesita unha persoa ou a súa forma de comportarse fóra do habitual, prexudique as oportunidades que poida chegar a ter ou as posibilidades de ser feliz e desenvolver o seu proxecto de vida.

 

Na sociedade todos achegamos!!

 


Este artigo foi escrito por Ana Isabel Otero Carreiras, Directora Técnica de Aspanaes.

Mestra e Psicopedagoga, inicieime no mundo do autismo en 1998 como voluntaria no Centro de Día de Castelo de Aspanaes. Aprendín das persoas con autismo ás que apoiei e das súas familias, así como cos profesionais e compañeiros cos que compartín labor, experiencias e formación.

Traballei en diferentes categorías e servizos da entidade: monitora de atención directa no centro residencial de Ferrol, psicóloga en centro educativo e de día de Santiago, psicopedagoga no servizo de diagnóstico de Coruña, actualmente desenvolvo o meu labor como Responsable de Calidade e Directora Técnica da entidade. Diplomada en Maxisterio e Licenciada en Psicopedagoxía pola Universidade da Coruña. Certificada para impartir More Than Words (Programa Hanen) a pais de nenos con TEA. Habilitación para aplicar as probas diagnósticas específicas de autismo ADOS-2 e ADI-R.


 

Esta publicación forma parte do Proxecto Axenda de Contidos de interese dentro do Programa de Incidencia Social da Federación Autismo Galicia e forma parte da Estratexia para a Concienciación sobre o Autismo en Galicia.

Subvencionado pola Xunta de Galicia -Consellería de Política Social e Xuventude - a través das subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social con cargo á asignación tributaria do 0,7% do Imposto sobre a renda das personas físicas (IRPF).

 

 

Archivada en:
Infórmate > Noticias