Entidades Socias

Mapa


A Federación Autismo Galicia conta cunha rede de 16 entidades, tanto asociacións como fundacións, repartidas por todo o territorio galego, ofrecendo servizos especializados a persoas con autismo e ás súas familias, baixo o compromiso de avanzar na cohesión do colectivo na comunidade.

Representamos a máis de 8000 persoas, familias e persoas con TEA, conformando ou tecido necesario para defensa dous dereitos e necesidades dás persoas con TEA

Sede social

Rúa Home Santo de Bonaval,74

Centro de Recursos

Rúa Rodríguez de Viguri, 35

15703 Santiago de Compostela

T. 981 589 365 

info@autismogalicia.org

DEPENDENCIA
  • ONG ONG
  • Privada Privada
  • Privada - Concertada Privada - Concertada
  • Pública Pública

Buscador

Recursos

Servizos

APA CASTRO NAVAS

Calle Navás (Priegue) nº11
36391 Nigrán (PONTEVEDRA)
986 365 558
castronavas@menela.org

APA CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL MENELA

Travesía Camiño da Veiguiña nº 15 (Alcabre)
36212 Vigo (PONTEVEDRA)
986 240 703

APA MECOS "Os Mecos"

Rúa Almirante Fontán, Vilaxoán Nº 11
36611 Vilagarcía de Arousa (PONTEVEDRA)
986 909 982
apamecos@hotmail.com

APACAF

Calle Placer nº 5, 3ºB
36202 Vigo (PONTEVEDRA)
986 587 475
info@apacaf.org
http://www.apacaf.org

ASPANAES

Calle Camino de la Iglesia 40 b
15009 A CORUÑA (A CORUÑA)
981 130 044
administracion@aspanaes.org
https://www.aspanaes.org/

ASPERGA

Calle Avenida de Oza Nº 240, 1º
15006 A Coruña (A CORUÑA)
881 917 318 - 633 283 164
asperga@asperga.org
https://www.asperga.org/

ASTEAVI

Calle Coruña 44 bajo
36208 Vigo (PONTEVEDRA)
986414346
teavi.teavi@gmail.com
http://asteaviasociacion.blogspot.com

AUTISMO VIGO

Calle Avenida Camelias 108 - oficina 2
36211 Vigo (PONTEVEDRA)
986 437 263
autismovigo@gmail.com
http://autismovigo.org/

CAPACES LUGO

Calle Rua Monte Faro nº 2 Baixo, local 1, Casa Poeta Maria Mariño
27003 Lugo (LUGO)
619 170 890
capaceslugo@gmail.com
https://capaceslugo.blogspot.com/

FAMILIAS AZUIS

Calle Oriente nº 8
36860 Ponteareas (PONTEVEDRA)

familiasazuis@gmail.com

FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA

Calle Av Rodriguez de Viguri 35 baixo
15703 Santiago de Compostela (A CORUÑA)
981 589 365
info@autismogalicia.org
www.autismogalicia.org

FUNDACIÓN AUTISMO CORUÑA

Calle Camino de la Iglesia 40 baixo
15009 A Coruña (A CORUÑA)
981130553
info@autismocoruna.org
http://www.autismocoruna.org/

FUNDACIÓN MENELA

Calle Rúa Marqués de Alcedo 19
36203 Vigo (PONTEVEDRA)
902 502 508/ 986 423 433
fundacion@menela.gal
http://menela.gal/

FUNDACIÓN TUTELAR CAMINO DO MIÑO

Calle Xoanelo 2
36202 Vigo (PONTEVEDRA)
986 222 023 / 902 502 508
fundacion_tutelar@cmino.org /fundacion@menela.org

POR ELES TEA

Calle Rúa Ramón y Cajal nº 6 bajo.
Ourense (OURENSE)
988 701 658
info@peteaou.org
https://www.porelestea.es/

TRASCOS

Calle Rúa Santo Domingo 35, entresuelo 1
32003 Ourense (OURENSE)
988 049 632 / 655 902 026
asociaciontrascos@gmail.com
https://asociacion-trascos.webnode.es/

UN MAIS

Calle Rúa Antero Rubín 17- 4º esq
36700 Tui (PONTEVEDRA)
670 984 046
asociacion.unmais@gmail.com
http://unmais.es/