FUNDACIÓN MENELA

Calle Rúa Marqués de Alcedo , 19
36203 Vigo (PONTEVEDRA)
902 502 508/ 986 423 433
ver en Google maps
Presentación

A Fundación Menela é unha entidade de iniciativa social sen ánimo de lucro que desde 1989 xestiona servizos para a mellora da calidade de vida das persoas con autismo e as súas familias.
Clasificada como Benéfico - Asistencial e de Interese Galego, figura rexistrada como entidade prestadora de Servizos Sociais e recoñecida como entidade de Acción Voluntaria desde 2005.
A súa misión é contribuír a mellorar a calidade de vida das persoas con Trastorno do Espectro do Autismo e defender a súa dignidade como cidadáns, dando resposta as súas necesidades específicas ao longo de todo o ciclo vital.


Os compromisos asumidos coa misión, implican unha filosofía orientada á prestación de servizos de calidade baseados na mellora continua e unha aposta pola innovación, a fin de prestar servizos especializados e diferenciados que satisfagan as necesidades e o benestar das persoas usuarias e as súas familias.
O compromiso coa mellora continua, a transparencia, a confianza en nós mesmos, a honestidade e ética, o traballo de calidade, o respecto mutuo e a paixón polo saber, son os valores nos que cree e defende, representando o sinal de identidade da fundación.


Ser un referente na atención a persoas con TEA en Galicia, e ampliar o alcance dos nosos servizos a outras formas de dependencia, sólidamente relacionados con outras entidades do sector no ámbito internacional, constitúe a visión.


A Rede de Centros e Servizos para o Autismo e a Dependencia da Fundación Menela está constituída ademais polas entidades Castro Navás SL, empresa de inserción laboral para persoas con TEA que nace en 1998, e a Fundación Tutelar "Camiño do Miño", organización fundada en 2006.
Fundación Menela e Castro Navás S.L están certificados baixo a UNE-EN ISO 9001:2015, e o Centro Castro Navás baixo a UNE-EN ISO 158101:2015.

 

SEDE SOCIAL FUNDACIÓN MENELA       

Rúa Marqués de Alcedo,19 | 36203 Vigo             

902 502 508/986 423 433

fundacion@menela.gal

 

CENTRO DE RECURSOS EDIFICIO CAMI

Rúa Laxe, 3 | 36202 Vigo             

986 222 023                     

edificiocami@menela.gal

 

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL MENELA      

Camiño da Veiguiña,123 | 36212 Vigo   

986 240 703                     

ceemenela@menela.gal

 

CENTRO DE DÍA E RESIDENCIAL CASTRO NAVÁS              

Rúa Navás, 11 | 36391 Vigo        

986 365 558                    

castronavas@menela.gal

Recursos
  • Centro de Día
  • Residencia
  • Colegios privados de educación especial
Servicios
  • Información y orientación
  • Programa de inserción sociolaboral
  • Talleres ocupacionales
  • Valoración, diagnóstico y orientación
  • Colegios privados de educación especial
  • Servicios de prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal
  • Atención Temprana
  • Entrenamiento en habilidades personales y sociales
  • Formación prelaboral
  • Ocio y tiempo libre
  • Servicio de voluntariado
  • Servicio de atención diúrna terapéutica
  • Servicio de atención residencial terapéutica

Equipo
  • Cuidador/a
  • Director/a
  • Educador/a Social
  • Logopeda
  • Monitor/a de ocio y tiempo libre
  • Pedagogo/a
  • Psicóloga/o
  • Técnico en integración social
  • Terapeuta Ocupacional
  • Trabajador/a social