autismogalicia.org

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • Español
 • Galician (Galego)

Fondos Públicos

Correo-e Imprimir PDF

As administracións públicas colaboran no mantemento da Federación Autismo Galicia e no desenvolvemento das súas actividades. Dende Autismo Galicia, réndense contas a cada un dos organismos sobre a utilización destes fondos e a fin á que se destinan. Convenios en curso:

 

Consellería de Política Social

Convenio de colaboración entre a Consellería de Política Social e a Federación de entidades e organizacións protectoras de persoas con autismo da Comunidade Autónoma de Galicia (Autismo Galicia), para promover a atención das persoas con Trastornos do Espectro do Autista e ás súas familias, en Galicia e para o mantemento da federación e das entidades federadas para o exercicio 2018. Importe: 162.796,00€

 

 

Servizo Galego de Saúde

Convenio de colaboración entre o Servizo Galego de Saúde e a Federación Autismo Galicia para o desenvolvemento de actividades de formación e sensibilización no entorno sanitario. Importe: 10.925,00€

 

 

Consellería de Economía, Emprego e Industria

 • Subvención Programas de Cooperación 2017 – 17.667€

Autismo Galicia é beneficiaria do Programa de Cooperación, destinado a promover o emprego con fins de interese xeral e social. Grazas a esta subvención  a entidade conta cunha traballadora social.

 • Subvención Axentes de Emprego 2017 – 53.506,47€

Grazas a esta achega mantense en funcionamento o Servizo de Emprego da Federación Autismo Galicia, composto por dúas axentes de emprego especializadas no trastornos do espectro do autismo. Presta servizos de información e orientación laboral, asesoramento e de prospección de empresas seguindo a metodoloxía do emprego con apoio para a inserción na empresa ordinaria.

 

 

Consellería de Política Social

Subvención IRPF 2017.

 • Programa de apoio e descanso de familiares coidadores: 160.078,85€
 • Programa de  Inserción Sociolaboral: 11.200€
 • Programa de Autonomía Persoal: 18.246,16€
 • Programa de adecuación de centros: 34.397,69

 

 

Concello de Santiago de Compostela 2017-3.000€

A través desta achega realizáronse actividades en prol da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes. Actividade: Píldoras formativas: Estratexias para fomentar o coidado da saúde nas mulleres con TEA.

 

 

Deputación Da Coruña 2017-2.966,17€

Financiación de actividades destinadas a mellorar a accesibilidade cognitiva das persoas con TEA en Concellos de a provincia de A Coruña

 

 

 

 

 

Consellería de Política Social

Convenio de Mantemento 2017 – 155.044€

Convenio para promover a atención das persoas con Trastorno do Espectro Autista e ás súas familias, en Galicia e para o mantemento da Federación Autismo Galicia e das entidades federadas

 

 

 

 

 

 

Servicio Galego de Saúde 2017 -10.607€

Convenio para o desenvolvemento de actividades de formación e sensibilización no entorno sanitario.

Consellería de Sanidade 2017-6.936,18

Programa de apoio Psicolóxico a xoves con Trastorno do Espectro do Autismo

 

 

Consellería de Economía, Emprego e Industria

Subvención Axentes de Emprego 2016 – 52.976,16€

Gracias a esta achega mantense en funcionamento o Servizo de Emprego da Federación Autismo Galicia, composto por dúas axentes de emprego especializadas no trastornos do espectro do autismo. Presta servizos de información e orientación laboral, asesoramento e de prospección de empresas seguindo a metodoloxía do emprego con apoio para a inserción na empresa ordinaria.

 

 

 

 

 

Subvención Programas de Cooperación 2016 – 17.194,32€

Autismo Galicia é beneficiaria do Programa de Cooperación, destinado a promover o emprego con fins de interese xeral e social. Gracias a el, dispón na actualidade dunha traballadora destinada ao departamento de comunicación.

 

 

 

 

 

 

 

Ministerio de Sanidade, Servicios Sociais e Igualdade

Apoio e descanso para familias e coidadores 2016 – 11.000€

Grazas a esta aportación, realízanse actividades de respiro familiar e ocio terapéutico nas que participan persoas con TEA  pertencentes ás entidades federadas. Estas actividades supoñen un tempo de descanso para os familiares e coidadores habituais e permítelles dispoñer de tempo para outros aspectos da súa vida.

Inserción Sociolaboral para persoas con TEA 2016 – 11.200€

Con este financiamento realízanse actividades dirixidas a mellorar a empregabilidade das persoas con TEA e se contribúe ao funcionamento do servizo de emprego de Autismo Galicia.

Promoción da Autonomía Persoal para persoas con TEA 2016 ­– 14.183€

A través desta financiación realízanse accións encamiñadas a xerar coñecemento sobre os TEA e promover a sensibilización da sociedade para favorecer a súa inclusión social e e das súas familias.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concello de Santiago de Compostela 2017-3.000€

A través desta achega realizáronse actividades en prol da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes. Actividade: Píldoras formativas: Estratexias para fomentar o coidado da saúde nas mulleres con TEA.

 

 

 

 

 

 

Deputación da Coruña 2017-2.966,17€

Financiación de actividades destinadas a mellorar a accesibilidade cognitiva das persoas con TEA en Concellos de a provincia de A Coruña

Este sitio utiliza cookies para mellorar a experiencia do usuario. Se non cambia a configuración do seu navegador, Vostede acepta o seu uso. + INFO.