autismogalicia.org

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • Español
  • Galician (Galego)

#DiaMundialAutismo #RompamosBarreiraspoloAutismo

Correo Imprimir PDF
No hay traducciones disponibles.

2 DE ABRIL: Día Internacional das Persoas con TEA (Trastorno do Espectro Autista)

 

“ROMPAMOS XUNTOS BARREIRAS POLO AUTISMO. FAGAMOS UNHA SOCIEDADE ACCESIBLE” é o tema elixido en 2017 e 2018 para celebrar o 2 de abril o Día Mundial de Concienciación sobre o Autismo.

 

Xa temos en marcha á campaña polo Día Internacional das Persoas con TEA (Trastorno do Espectro Autista) elaborada desde Autismo España e a que nos sumamos desde a Federación Autismo Galicia.

As persoas con autismo enfróntanse a numerosas barreiras á hora de gozar dos seus dereitos fundamentais e de formar parte plenamente da comunidade. As barreiras ás que se enfrontan varían en función de cada individuo e das súas necesidades específicas.

Para o movemento asociativo do autismo é moi importante que a sociedade entenda cales son esas barreiras porque iso permitirá unha mellor adaptación ás súas necesidades e reforzará a inclusión destas persoas en todos os ámbitos da sociedade.

 

CINCO PRIORIDADES BÁSICAS

 

Desde o movemento asociativo do autismo reivindícase romper barreiras para alcanzar cinco prioridades básicas, como son garantir a detección precoz dos TEA en diferentes contextos (sanitario, educativo e social), o diagnóstico especializado (en calquera etapa vital) e unha atención temperá interdisciplinar, específica e baseada na evidencia científica; asegurar unha atención integral e específica á saúde das persoas que forman parte deste colectivo; favorecer o acceso da persoa adulta con TEA ao emprego e á vida independente; promover unha educación especializada, inclusiva e de calidade para o alumnado con TEA, flexibilizando e innovando a oferta educativa existente nas distintas etapas educativas e vitais (previa á escolaridad obrigatoria e tamén na vida adulta), e fomentar o acceso igualitario das persoas con TEA en todo o territorio español aos recursos, bens e servizos especializados, garantindo a súa existencia, viabilidade, sustentabilidade e calidade, así como os apoios ás súas familias.

 

O movemento asociativo do autismo organizou un amplo programa de actos e actividades ao redor da campaña de celebración do Día Mundial de Concienciación sobre o Autismo 2018. Entre as principais accións programadas a nivel estatal destacan a campaña en redes sociais desde o 13 de marzo, e a partir do 26 de marzo, pedirase á sociedade que se some á campaña, subindo fotos nas que rompan un folio en branco ou o cartel da campaña como xesto simbólico de “romper xuntos barreiras polo autismo”. O hashtag para esta acción é # DiaMundialAutismo.

 

COÑECE ALGUNHAS DAS BARREIRAS ÁS QUE SE ENFRONTAN AS PERSOAS CON TEA

BARREIRAS EN DETECCIÓN E DIAGNÓSTICO

  • Para min unha barreira é que teñan que pasar varios anos ata que obtemos un diagnóstico especializado.
  • Para min unha barreira é non ter un diagnóstico axustado de cales son as miñas fortalezas e necesidades que oriente os servizos e apoios que necesito.
  • Para min unha barreira é non saber o meu diagnóstico e non entender as miñas necesidades.

BARREIRAS EN ATENCIÓN TEMPERÁ

•Para min unha barreira é non recibir apoios desde pequena que me axuden a potenciar todas as miñas capacidades.

•Para min unha barreira é recibir poucas horas semanais de intervención nos primeiros anos da miña vida.

•Para min unha barreira é que non haxa profesionais expertos en prácticas baseadas na evidencia científica.

 

BARREIRAS EN INTERVENCIÓN

•Para min unha barreira é que non se me informe se hai algún cambio na miña rutina.

•Para min unha barreira é que non se me explique que se espera de min en determinadas situacións sociais.

•Para min unha barreira é non dispoñer de ningún sistema alternativo de comunicación ou que as demais persoas descoñezan como o utilizo.

•Para min unha barreira é que se fagan cambios de última hora sen axudarme a anticiparme para estar preparada.

•Para min unha barreira é adiviñar cal é a mellor forma de comportarme en situacións sociais que son novas para min.

•Para min unha barreira é que as persoas non entendan que me comunico dunha maneira diferente.

•Para min unha barreira é que non se teñan en conta os meus intereses para que me sexa máis fácil poder aprender.

BARREIRAS EN EDUCACIÓN

•Para min unha barreira é non poder estudar nun colexio ordinario porque non está preparado para responder as miñas necesidades educativas.

•Para min unha barreira é ter que deixar de estudar por non contar cos apoios que necesito.

•Para min unha barreira é que non existan opcións de formación que se axusten ás miñas necesidades e intereses.

•Para min unha barreira é que no meu colexio non usen imaxes que me axuden a participar nas actividades cos meus compañeiros.

BARREIRAS EN SAÚDE E ATENCIÓN SANITARIA

•Para min unha barreira é que o colectivo sanitario non entenda que son os  TEA e non se axuste ás necesidades que teño cando teñen que atenderme.

•Para min unha barreira é ir ao médico sen saber canto tempo vou ter que esperar nunha sala chea de xente.

•Para min unha barreira é que nos hospitais e centros de saúde non saiban como adaptar as probas e consultas médicas para responder as miñas necesidades.

BARREIRAS EN APOIO Ás FAMILIAS

•Para min unha barreira é non saber cal será o meu futuro cando os meus pais non estean.

•Para min unha barreira é que os meus pais non teñan apoios para entender cales son as miñas necesidades e cal é a mellor forma de apoiarme.

BARREIRAS EN EMPREGO

•Para min unha barreira é que as empresas non saiban que podo achegarlles co meu traballo.

•Para min unha barreira é que as empresas non me dean oportunidades de demostrar o que vallo e o que podo facer.

BARREIRAS EN VIDA INDEPENDENTE

•Para min unha barreira é non ter apoios nin oportunidades para demostrar que podo vivir de maneira independente.

•Para min unha barreira é non poder gozar da miña sexualidade.

•Para min unha barreira é non poder envellecer no fogar e na contorna no que sempre vivín.

•Para min unha barreira é non poder ter solvencia económica que me permita vivir de maneira independente.

•Para min unha barreira é que non se respecte a miña sexualidade e limítenlleme as oportunidades para poder gozala.

BARREIRAS EN INCLUSIÓN SOCIAL E PARTICIPACIÓN CIDADÁ

•Para min unha barreira é non ter amigos e amigas da miña idade que me respecten e compréndanme.

•Para min unha barreira é que a xente pense que por ter  TEA non teño interese en relacionarme cos demais.

•Para min unha barreira é non poder estar na mesma clase cos mozos e mozas da miña idade.

•Para min unha barreira é que non me conviden aos aniversarios dos meus compañeiros porque pensen que non me interesa.

•Para min unha barreira é que as persoas non entendan que son os  TEA e, por iso, prefiran non relacionarse comigo.

•Para min unha barreira é que os meus compañeiros de colexio non me inclúan nos seus xogos porque me vexan distinto.

BARREIRAS EN DEREITOS

•Para min unha barreira é que non se escoiten os meus gustos e preferencias.

•Para min unha barreira é que se me exclúa da toma de decisións sobre a miña vida.

•Para min unha barreira é que os demais só vexan en min as características dos  TEA, pero non saiban nada máis sobre os meus gustos ou intereses.

•Para min unha barreira é que a sociedade só escoite mitos sobre os  TEA pero non saiba realmente nada sobre as persoas con  TEA.

•Para min unha barreira é que a sociedade non coñeza que son os Trastornos do Espectro do Autismo.

•Para min unha barreira é que os demais non coñezan as miñas capacidades e potencialidades, e que só se fixen nos meus puntos débiles.

•Para min unha barreira é que non se me teña en conta para tomar as decisións que afectan á miña vida persoal.

•Para min unha barreira é que as persoas se fixen nas cousas nas que atopo dificultade e non vexan todas as capacidades que teño.

BARREIRAS EN CALIDADE, SEGURIDADE E SUSTENTABILIDADE DOS SERVIZOS

•Para min unha barreira é  que non haxa servizos especializados para persoas con  TEA e en idade de envellecemento como eu.

•Para min unha barreira é  non ter servizos especializados para min no meu pobo.

•Para min unha barreira é  non dispoñer de aulas especializadas en  TEA nos colexios da miña rexión.

•Para min unha barreira é  que haxa persoas que proclaman coñecer tratamentos milagrosos e non están baseados na evidencia científica.

BARREIRAS EN ACCESIBILIDADE

•Para min unha barreira é non poder ir ao cinema ou aos centros comerciais porque a estimulación sensorial excédeme.

•Para min unha barreira é que as persoas se dirixan a min utilizando a ironía e dicindo o contrario do que realmente queren dicir.

•Para min unha barreira é non poder levantarme no cinema porque me resulta difícil estar moito tempo sentado.

•Para min unha barreira é que o persoal sanitario non entenda que as luces de  neón da consulta médica son moi intensas e molestas para min.

•Para min unha barreira é que non desenvolvan aplicacións que me faciliten realizar as miñas tarefas no traballo.

•Para min unha barreira é non ter sinais nun museo que me axuden a orientarme.

•Para min unha barreira é que os libros de Harry Potter non estean escritos nunha linguaxe sinxela e cunha letra máis grande.

•Para min unha barreira é carecer dun móbil fácil de usar e que responda as miñas necesidades.

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Si no cambia la configuración de su navegador, Ud. acepta su uso. + INFO.