autismogalicia.org

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • Español
 • Galician (Galego)

Federación Autismo Galicia

Urxen estratexias e medidas xerais prioritarias para o clectivo das persoas con TEA.

Correo-e Imprimir PDF

 

O día 15 de marzo a Federación Autismo Galicia xunto cos representantes de CERMI-Galicia e o grupo parlamentario do Partido Popular, plantexamos as necesidades prioritarias para o colectivo
das persoas con Trastono do Espectro do Autismo e as súas familias.

 

Destacando que na Estratexia Española en Trastornos do Espectro do Autismo, aprobada polo Consello de Ministros o 6 de novembro de 2015, constitúe o marco de referencia na definición de accións estatais, autonómicas e locais para contribuír a ofrecer en todos os territorios unha orientación común que garanta a igualdade de oportunidades e o gozar efectivo dos dereitos do colectivo de persoas con TEA e as súas familias.

 

Non existen datos poboacionais sobre o colectivo. Rexístranse grandes desigualdades entre Comunidades Autónomas e o desenvolvemento de servizos especializados é limitado e territorialmente disperso. E que nos servizos públicos (educación e sanidade principalmente) apenas se desenvolveron unidades especializadas en TEA e as que existen atópanse desbordadas polas demandas que experimentan.

 

 

TEMOS QUE AVANZAR CARA UNHAS ESTRATEXIAS QUE CONTEMPLEN AS NECESIDADES REAIS E O INCREMENTO DA PREVALENCIA DE PEROSAS CON TEA

Polo que é importante a necesidade de levar a cabo o desenvolvemento reglamentario da figura do CONCERTO SOCIAL e a Estratexia Española en Trastornos do Espectro do Autismo.

 

 


ESTRATEXIAS NAS DIVERSAS ÁREAS.

Na Sanidade:

 • Promover a detección precoz do TEA e o acceso a un diagnóstico especializado.
 • Incrementar a oferta de servizos de atención  temperá especializados e suficientemente financiados.
 • Deseñar e implementar unha Estratexia en TEA no sistema sanitario que proporcione unha atención especializada e integral nos diferentes niveis asistenciais , incluindo o desenvolvemento de servizos e unidades de referencia no territorio.

Na Educación:

 • Favorecer a especialización, innovación e flexibilización das modalidades de escolarización, metodoloxías de ensinanza e apoios ao alumnado con TEA.
 • Mellorar a formación do profesorado para a atención educativa ás persoas con TEA.
 • Garantizar a transición entre diferentes ciclos  e/ou modalidades educativas, incrementando as alternativas e recursos dispoñibles.
 • Difusión e formación dos axentes educatios para unha plena aplicación do Protocolo de atención ao alumnado con TEA.

Na Vida adulta e Servizos especializados :

 • Incrementar o número de prazas nos servizos específicos da carteira de servizos sociais especialmente no servizos de atención diurna e de atención residencial.
 • Promover o concerto de servizos con entidades do terceiro sector especializadas para a atención ás persoas con TEA.
 • Garantizar o financiamento dos servizos de transporte aos centros de atención.

Na Accesibilidade cognitiva:

 • Desenvolver de maneira efectiva as medidas para garantir a accesibilidades de espazos, bens e servizos tanto física como cognitivamente.
Última actualizaciónfeita en Luns, 18 Marzo 2019 10:27

O presidente do Parlamento e a presidenta de Autismo Galicia asinan un protocolo de colaboración para a mellora da accesibilidade cognitiva do Parlamento de Galicia.

Correo-e Imprimir PDF

A Federación Autismo Galicia asina o Convenio de protocolo de colaboración co Parlamento de Galicia para facilitar a comunicación e a accesibilidade das persoas con Trastorno do Espectro Autista no ámbito do Lexislativo Galego.

Dentro das accións se adaptará a señaléctica, os documentos informativos do Parlamento e a metodoloxía das visitas guiadas.

Santiago de Compostela. 1 de marzo de 2019.

O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, e maila presidenta da Federación Autismo Galicia, María José Álvarez Folgar, asinaron hoxe un protocolo de colaboración orientado a facilitar a comunicación e a accesibilidade, no ámbito da Cámara galega, das persoas con Trastorno do Espectro Autista (TEA).

No marco deste protocolo, o Parlamento de Galicia implantará, na súa sede, pictogramas específicos orientados ás persoas con TEA, para o que contará con asesoramento da Federación Autismo Galicia.

 

Accesibilidade e participación

O Lexislativo galego facilitará a accesibilidade e participación das persoas con TEA nos diferentes programas de divulgación da Cámara galega. Para iso, adaptará as diferentes modalidades de visitas guiadas  ás necesidades específicas das persoas con TEA, axustará a guía didáctica do programa “Coñece as túas institucións” dirixido ao estudantado, e terá en conta as necesidades das persoas con TEA nas actividades institucionais, sociais e culturais que organice o  Lexislativo galego.

Entre outras medidas, o Parlamento tamén adecuará o material divulgativo sobre a institución para que resulte comprensible para as persoas con TEA.

Contémplase a adaptación a lectura fácil dos documentos informativos do Parlamento, consideracións metodolóxicas no relativo ás visitas guiadas para escolares. Valorando as necesidades de accesibilidade cognitiva dos espazos do Parlamento de Galicia e implementando pictogramas e adaptacións requiridas no relativo aos materias didácticos, ademais de consideracións metodolóxicas para a realización da anticipación e a visita ao Parlamento. Tentando que todos os cidadás coñezan as súas institucións e sexan partícipes destas, exercendo os seus dereitos.

Con éste corpo de accións contribúese á mellora da adaptabilidade do Parlamento de Galicia como espazo público accesible e comprensible para persoas con TEA e poboación en xeral, xerando un exemplo de sensibilización e visibilización dende espazos cidadás.

Última actualizaciónfeita en Xoves, 21 Marzo 2019 13:00

CURSO Muller e Trastornos do Espectro do Autismo.Coñecendo a realidade das mulleres con TEA.

Correo-e Imprimir PDF

Ao longo dos últimos anos, os avances no coñecemento sobre o Trastorno do Espectro do Autismo así como a identificación temperá e o diagnóstico precoz han contribuído a que o número de persoas que forman parte do colectivo aumentase notablemente. Ademais, este incremento de diagnósticos é moi significativo no caso das nenas e mulleres en particular ( Gould e Asthon-Smith, 2011)

 

Seguindo esta liña de traballo, e conscientes da necesidade do colectivo, e do crecente interese por incrementar o coñecemento sobre as necesidades, intereses e capacidades das mulleres con TEA, a Federación Autismo Galicia propone dende seu PROGRAMA DE FORMACIÓN, o CURSO: Muller e Trastornos do Espectro do Autismo.

 

Data de realización: 27 abril de 2019

Número de prazas: 100

Lugar de realización: Santiago de Compostela. Centro Abanca Praza de Cervantes s/n

Horario: 10:00 a 14:00 e de 15:30 a 18:30

Curso recoñecido de interese sanitario pola Consellería de Sanidade.

ENLACE DE INSCRICIÓN


 

DOCENTE: MARÍA MERINO

Licenciada en Psicoloxía e Psicopedagoxía, especialista en Servizos  Sociais e Saúde Mental Infanto Xuvenil. Dende o ano 2004 traballa en diversas entidades para familias de persoas con Autismo, coordinando proxectos de sensibilización e investigación na  Federación de Autismo de Castilla y León e o programa para persoas con Autismo de Alto Funcionamento en AutismoBurgos.

É coautora de diversas publicacións sobre Autismo, entre as que destacan: “Habilidades socio-comunicativas de las personas con autismo en el entorno laboral” (FACyL, 2007), “Luis el maquinista” (FACYL, 2009), “Guía de actuación en Urgencias para personas con TEA” (FACYL, 2010), “Guía educativa para alumnos con Autismo Alto Funcionamiento” (FACYL, 2011), así como algunhas publicacións específicas sobre intervención en persoas con autismo de alto funcionamento “Materiales para la intervención educativa para alumnos con TEA” (Autismo Burgos- Maristas Liceo Castilla Burgos, 2011), “Buenas prácticas en TIC en la intervención con personas con TEA” ó “COMIC-TEA”

 

DESTINATARIOS:

O curso está destinado principalmente a profesionais e familias das entidades asociadas á Federación Autismo Galicia, así como a outros profesionais do ámbito social e sanitario interesados nos TEA.

 

OBXECTIVO:

Dotar de coñecementos a profesionais e familias sobre a detección e intervención de problemas relacionados específicamente coa muller con TEA

 

PROGRAMA:

 • Características do autismo nas mulleres
 • Detección e propostas para a súa avaliación
 • O que nos din os estudos.  O coñecemento dende a práctica
 • Propostas de intervención

 

Última actualizaciónfeita en Xoves, 28 Febreiro 2019 09:42

Profesionais do ámbito educativo se forman con Federación Autismo Galicia na intervención especializada para alumnado con TEA.

Correo-e Imprimir PDF

 

“Todas as persoas poden aprender, sempre que se lle presten os apoios adecuados.”

Profesionais do ámbito educativo se forman con Federación Autismo Galicia na intervención especializada para alumnado con TEA.

 

A Federación Autismo Galicia ten como unha das  súas prioridades ofrecer unha formación específica e de calidade que cubra  as necesidades de atención das  persoas con  TEA e  as  súas familias.

Dende  as demandas das distintas áreas de acción dos  profesionais que  traballan con  perosas con  TEA, e debido  ao incremento da prevalencia que  rexistran os últimos  estudos,  faise imprescindible  unha formación cualificada e especifica que  poida abarcar  as necesidades que presenta  unha  persoa con Tea  ao  longo dá  súa vida.

 

 

Necesidades especiais e específicas nas aulas.

Dentro  deste marco  desenvólvese a III EDICIÓN do PROGRAMA FORMATIVO SOBRE ÁMBITO EDUCATIVO e TEA Impartido  pola docente  Marlene  Horna  Castiñeiras.

Comezado ou  ciclo  co  primeiro curso sobre “Apoios  visuais como  ferramenta de intervención nos trastornos  do espectro  do autismo”.

Neste  curso  impartido o pasado sábado 23 de  febreiro, tratáronse  as diferentes  maneiras  de  intervir e adaptar os contextos de aprendizaxe ás  persoas con  TEA empregando diferentes tipos de  apoios  visuais.

O Programa Formativo sobre Ámbito Educativo e TEA  complétase con dous cursos máis: “Habilidades  sociais en  persoas con Trastorno  do Espectro  do Autismo'. No que se adquirirán recursos e  ferramentas para  ensinar  ás  persoas con TEA a desenvolverse socialmente. Programado para o 9 de marzo  deste  mesmo ano.

E o terceiro curso: 'Intervención sobre as condutas inadecuadas en persoas con TEA'.

Onde os participantes podan entender por qué se producen e  mantéñense  as  condutas inadecuadas non contexto escolar e como detrás  destes  comportamentos existe un motivo a descubrir e analizar para así planificar e intervir de forma  proactiva.

Aprenderanse diferentes estratexias para resolver estes problemas tanto a través  do ensino de habilidades  ao alumno como a través de  adaptacións  na  contorna,  xa  sexan de tipo físico,  metodolóxico, social  ou  outros, e tamén aprenderemos que  facer e que  non  facer  nas  situacións de crise.

 

 

Estes cursos son impartidos por  Marlene Horna Castiñeiras, Licenciada en  Psicoloxía, Diploma de  Estudos Avanzados e  Master en Atención Temperá.  Conta con  máis de 20 anos de experiencia  non ámbito  dous Trastornos  do Espectro  do Autismo.  Posúe  ampla experiencia como docente, adquirida en numerosos cursos promovidos por diversas  institucións, universidades e  asociacións.

Na última entrevista concedida para Autismo Galicia Marlene Horna coméntanos:

“Todas as persoas poden aprender sempre que se lle presten os apoios adecuados e, para iso, o docente deberá formarse. Formarse para descubrir a mellor maneira en que o seu alumno aprende e garantir o seu benestar emocional, e para poder gozar da marabillosa experiencia que isto supón e minimizar os sentimentos de frustración que sen dúbida, en ocasións, puidese sentir”

Última actualizaciónfeita en Luns, 25 Febreiro 2019 17:20

Páxina 6 de 133

Este sitio utiliza cookies para mellorar a experiencia do usuario. Se non cambia a configuración do seu navegador, Vostede acepta o seu uso. + INFO.