autismogalicia.org

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • Español
  • Galician (Galego)

Federación Autismo Galicia

Alianza entre Autismo Galicia y Fundación Nortempo para la inserción sociolaboral de personas con TEA

Correo Imprimir PDF

Desarrollar actuaciones e iniciativas que faciliten la inclusión sociolaboral de las personas con TEA en Galicia, es el objetivo del convenio que acaban de formalizar la Federación Autismo Galicia y la Fundación Nortempo. Firmaron el acuerdo la directora de la Fundación Nortempo y Nor´Integra, Ana Barazón, y el Presidente de Autismo Galicia, Antonio de la Iglesia.

Con una duración inicial prorrogable de dos años, ambas entidades trabajarán conjuntamente a través de programas de difusión y concienciación social, colaboración en el desarrollo de acciones formativas, concertación de prácticas y gestión de ofertas de trabajo.

El convenio incluye todas las acciones necesarias para la plena inclusión laboral de personas con TEA, desde la difusión, pasando por el asesoramiento y valoración individualizados, análisis de sus perfiles y necesidades hasta la formación teórica y práctica, a cargo de la Fundación Nortempo.

El acuerdo también contempla la promoción de la accesibilidad estudiando los firmantes la posibilidad de desarrollar buenas prácticas en materia de acceso y comprensión de instalaciones y servicios en el ámbito laboral de acuerdo con los principios de accesibilidad universal y diseño para todos.

Última actualización en Viernes, 22 de Julio de 2016 09:47

Asperga súmase a Autismo Galicia para “loitar xuntos pola calidade de vida” das persoas con TEA

Correo Imprimir PDF

Autismo Galicia segue crecendo consciente de que por separado se pode facer moito pero xuntos as posibilidades son infinitas. A nova asociación integrada na Federación é Asperga (Asociación galega de familias de persoas afectadas pola síndrome de Asperger), unha entidade que leva dez anos traballando pola inclusión deste colectivo, dende A Coruña e Vigo. A súa directora Verónica Santiso explica os logros alcanzados e tamén os retos actuáis como “estender os seus servizos para dar cobertura a toda a Comunidade.


Verónica Santiso, directora de Asperga, Asociación galega de familias de persoas afectadas

pola síndrome de Asperger

 

De quen parte a iniciativa de crear a asociación Asperga e por qué?

A iniciativa de crear a asociación ASPERGA nace en 2006 dun  grupo de familias de persoas con síndrome de Asperger que, pola falta de visibilidade do trastorno e de recursos dispoñibles, deciden aunar forzar para comezar a loitar por unha inclusión real deste colectivo e a consecución de servizos específicos de calidade.

Cómo foron os comezos?

Os comenzos da nosa asociación foron realmente complexos. A síndrome era aínda unha gran descoñecida en moitos ámbitos, e ademáis iniciamos o camino sen recursos, sen local e sen grandes referencias. Pero a determinación e implicación dos primeiros socios facilitou que a entidade botase a andar.

Un paso importante na nosa asociación foi poder contar cun local fixo, aínda que cedido, algo que chegou no ano 2010 en A Coruña, no Centro Cívico Municipal de Eirís. Esto permitiu aumentar os nosos servizos e a estabilidade e calidade da nosa atención, na medida en que tamén nos deu acceso as primeiras subvencións para contratación de personal.  A partir dese momento, os nosos servizos adquiriron cada vez un maior número, á vez que medraba tamén a demanda. Este aspecto fixo que as nosas necesidades como asociación también cambiaran, precisando unha reorganización e unha maior profesionalización da mesma. A nosa acreditación como Utilidade Pública e a creación dos nosos novos centros de atención en A Coruña e Vigo, son para nós un novo comezo do camiño a seguir para responder da maneira máis axeitada posible ás necesidades das personas con síndrome de Asperger.

Cal é a misión de Asperga?

ASPERGA nace como unha rede de familias e persoas co obxectivo de loitar por un futuro de inclusión para as persoas con síndrome de Asperger, da seguinte forma:

  • Promovendo a sensibilización e concienciación social do noso ámbito.
  • Ofrecendo un Centro Integral de referencia, no que profesionais especializados deseñen e faciliten servizos de atención e apoio aos/as persoas con SA e as súas familias.
  • Traballando en rede con outras entidades para sumar esforzos e lograr un beneficio común.
  • Loitando porque as persoas con SA, sexan cidadáns de pleno dereito, implicando niso as Administracións Públicas.
  • Xestionando responsablemente, con ética e total transparencia co fin de alcanzar as nosas metas

Cales son os principais obxectivos logrados?

Cremos que o nombramento como entidade Utilidade Pública, e o establecemento de dous centros con servizos e profesionais estables, que proporcionan unha atención integral a persoas con síndrome de Asperger de diferentes idades, son uns obxectivos importantes que logramos. Ademáis, cremos que cada vez a síndrome é máis coñecida, e que pouco a pouco somos consierados coma un recurso de apoio a profesionais, familias e persoas con síndrome de Asperger.

E os retos actuais?

Os retos son múltiples e moi importantes para nós, para os que nos atopamos xa deseñando un plan encamiñado a consecución dos mesmos. Por unha parte, atópase o desenvolvemento de diferentes puntos de atención de ASPERGA en zonas como Santiago, Ferrol, Lugo ou Ourense, para poder dar servizo os socios de diferentes áreas que actualmente, ou ben se desplazan os centros actuáis, ou ben non poden asistir ós mesmos coa continuidade que lles gustaría. Por outra parte, atopámonos coa importante demanda existente en A Coruña, e poder darlle resposta á mesma da forma axeitada, ási como o incremento de servizos e profesionais nos centros existentes. Precisamos prestar maiores servizos especilizados especialmente ós adultos, e para nós o traballo en inserción laboral resulta esencial, con obxectivo de proporcionar autonomía e empoderamiento ás persoas con síndrome de Asperger. Ademáis, cremos que é moi importante seguir traballando aínda máis en visibilización, sensibilización e información non só a sociedade en xeral, senon tamén a colectivos nos que é especialmente importante o coñecemento do ámbito dos TEA (futuros profesionais, centros educativos, empresas, etc) para así avanzar cara a unha inclusión real das persoas con síndrome de Asperger.

Asperga vense de integrar na Federación Autismo Galicia. Que esperan desta entidade e que lle poden aportar?

A participación na Federación Autismo Galicia é para nós un paso adiante moi importante. Coñecendo a profesionalidade e a labor da Federación, esperamos poder participar con eles en prol dunha mellora da calidade de vida das persoas con TEA, aunando esforzos por un ben común. Pola nosa parte, contarán con toda a implicación da asociación e co noso traballo para contribuir á misión. Estamos encantados de poder formar parte da Federación Autismo Galicia e de poder loitar xuntos pola calidade de vida das persoas con TEA.

Máis información: www.asperga.org

Última actualización en Viernes, 08 de Julio de 2016 13:15

Un Máis, referente para las personas con TEA en el Baixo Miño

Correo Imprimir PDF

La asociación Un Máis, de Tui lleva seis años ayudando a las personas con trastorno del espectro del autismo (TEA) y a sus familias a alcanzar nuevas metas. Los padres son el pilar fundamental de esta entidad que ha decidido integrarse en la Federación Autismo Galicia con el fin de unir sinergias. Su presidenta, Montserrat Mon, nos cuenta la historia de esta asociación que ha crecido exponencialmente en los últimos años, al pasar de 5 familias de persoas con TEA a las 35 actuales.

Última actualización en Viernes, 08 de Julio de 2016 13:16

Autismo Galicia publica su Memoria de actividades 2015

Correo Imprimir PDF

El pasado sábado, 25 de junio, se celebró la Asamblea General de Autismo Galicia, en la sede de la entidad, en Santiago de Compostela. Durante la misma, los miembros de la Junta Directiva y la gerente de Autismo Galicia, expusieron las principales acciones llevadas a cabo en 2015. La Memoria de actividades  fue aprobada por unanimidad por los asamblearios. Autismo Galicia publica y pone a disposición pública todos los documentos que dan testimonio del funcionamiento de la entidad.

Las actividades realizadas por Autismo Galicia, recogidas en la Memoria 2015, se pueden consultar aquí:

 

 

Última actualización en Miércoles, 29 de Junio de 2016 12:09

Página 1 de 97

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Si no cambia la configuración de su navegador, Ud. acepta su uso. + INFO.